Vanliga frågor och svar om akademiska högtider

Här hittar du svar på vanliga frågor i samband med deltagande i den akademiska högtiden. Frågorna är framför allt aktuella för promovendi (de som har disputerat och ska promoveras) och installandi (de som är nya professorer och ska installeras) under 2023.
Foto Peter Holgersson AB

Inbjudan och anmälan

Får jag automatiskt en inbjudan till årets högtid om jag har disputerat sedan förra högtiden ägde rum eller är ny professor? Vart skickas den?

Alla som har disputerat under året och fram till och med 14 april 2023 bjuds in. För att kunna promoveras måste du ha din examen klar till högtiden. Inbjudan skickas ut med vanlig post till din folkbokföringsadress i början av mars.

Jag har fått en inbjudan till årets doktorspromotion, men har inte möjlighet att delta. Kan jag välja att promoveras vid ett annat tillfälle i stället?

Man kan skjuta upp in doktorspromotion till kommande två tillfällen, men får bara möjlighet att delta i mån av plats. Vill du skjuta upp är det ditt ansvar att höra av dig till promotion@liu.se i januari det år du vill delta och be att få en inbjudan.

Jag har fått en inbjudan till årets doktorspromotion och önskar anmäla mig. Hur gör jag?

Du hittar länken till anmälan samt en kod på din inbjudan. Vi rekommenderar att du går in på anmälningssidan tidigt då den i sig svarar på många frågor som du kan tänkas ha.

Jag har mejlat promotion@liu.se och meddelat att jag vill delta. Gäller det som anmälan?

Nej. Du måste anmäla dig via den länk som finns på din inbjudan. Notera att du måste få en bekräftelse till din mejl för att anmälan ska betraktas som giltig.

Hur vet jag att ni har mottagit min anmälan och att jag därmed är anmäld?

Du får en bekräftelse på den mejladress du uppgivit i anmälan. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du inte har fått en bekräftelse var vänlig titta i skräpposten. Hittar du inget bekräftelsemejl ta kontakt med oss via promotion@liu.se. Bekräftelsen är nödvändig för att betraktas som anmäld.

Kan jag efteranmäla mig om sista anmälningsdag har passerat?

Nej, tyvärr inte.

Hur gör jag om jag har skickat in min anmälan, men vill ändra något i efterhand?

Du mejlar dina ändringar till promotion@liu.se.

Ceremonin

Finns det särskilda parkeringsplatser vid Linköping Konsert & Kongress?

Nej.

Arrangeras det bussturer tur och retur mellan Norrköping och Linköping?

Nej.

Måste jag vara med på samlingen/repetitionen som äger rum samma dag som ceremonin?

Ja. Repetitionen syftar till att alla ska känna sig säkra. Promovendi ges även tillfälle att prova hatt och lagerkrans.

Ska man bära högtidskläder under repetitionen?

Det väljer du själv. Det kommer att finnas tid mellan repetition och ceremoni, men inga omklädningsrum på Linköping Konsert & Kongress.

Kan/ska min gäst följa med på repetitionen?

Nej.

Vad innebär högtidsdräkt?

Frack eller långklänning. Till fracken bärs vit väst eller gördel och vit fluga/rosett, svarta strumpor och svarta finskor. Långklänningen kan vara i valfri färg. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör först med ceremonimästaren.

Ska jag bära handskar och täcka mina axlar om jag vill bära en klänning med bara axlar?

Ja, promovendi och installandi deltar på scenen och har du en klänning med bara axlar kan du antingen bära armbågslånga handskar eller täcka axlar med en sjal eller bolero. Tänk på att det kan vara besvärligt att ta emot hatt och diplom om du har en lös sjal på axlarna – fäst den med en brosch eller välj bolero.

Jag ska promoveras/installeras och läser på inbjudan att vid den akademiska processionen är klädsel högtidsdräkt, men under rubriken doktorspromotion står det att klädsel är valfri. Vad gäller?

Den sistnämnda informationen gäller för de gäster som enbart ska titta på ceremonin, dvs inte medverka på scenen eller gå vidare till banketten. Promovendi, installandi samt bankettgäster är högtidsklädda.

Kan LiU hjälpa till att ordna högtidsdräkt och/eller hatt?

Nej, tyvärr inte.

Ska man klä om mellan ceremoni och middag?

Nej.

Kan barn bjudas med som gäst till högtiden?

Generellt kan man säga att den högtiden inte är en tillställning för barn. Ceremonin är lång och det kan vara svårt att sitta tyst och stilla så pass länge. Om man har möjlighet att ordna barnvakt så är det bra.

Vilka regler gäller för fotografering/filmning av ceremonin?

Man får fotografera och filma. Men man sitter kvar på sin plats och fotograferar utan blixt och utan att skymma någon annan. Inga stativ eller liknande får användas. LiU fotograferar under ceremonin. Dock kan vi inte garantera att det tas bilder på samtliga medverkande.

Tar LiU bilder under ceremonin som man kan ta del av?

Ja. Promovendi och installandi får information om dessa bilder en tid efter högtiden. Dock tas inte bilder av samtliga medverkande.

Hur lång är ceremonin?

Det beror på antalet personer som ska installeras respektive promoveras, men räkna med 2,5 timme.

Vad kostar en hatt respektive lagerkrans?

Hatt kostar 6 200 kr och lagerkrans 640 kr (gäller för 2023).

Måste jag som promovend bära huvudbonad vid ceremonin?

Ja. Lagerkransen/hatten är en av insignierna (tecknen) och är en betydelsefull del av promoveringsritualen.

Om jag har disputerat som filosofie doktor vid tekniska eller medicinska fakulteten - ska jag bära lagerkrans eller hatt?

Filosofie doktorer kröns, oavsett fakultet, med lagerkrans vid promoveringen.

Hur går jag tillväga för att köpa en lagerkrans?

Du beställer en lagerkrans via anmälningssidan och denna köps sedan in av ceremonimästaren. Var noga med att ange rätt huvudmått: använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

När jag beställer lagerkrans ska jag ange huvudmått. Hur mäter jag på korrekt sätt?

Använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

Jag ska göra en inbetalning till LiUs konto när jag har beställt lagerkrans - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

För att kunna härleda insättning ska ditt namn, dvs huvudgästens, framgå vid inbetalningen.

Jag ska som promovend införskaffa doktorshatt. Hur går jag tillväga?

Doktorshatt kan köpas av Hattsmedjan AB (hattmakare Marie Fredsberg Lindström). Hatten skräddarsys efter ditt huvud och hattmakare kommer att finnas på plats på Campus Valla den 24 mars för måttagning och beställning (tid bokas på anmälningssidan), men man kan även kontakta Marie direkt. Observera att sista datum för beställning av hatt är den 15 april. Vill du inte köpa hatt får du själv ombesörja att hyra eller låna hatt. Om du hyr/lånar hatt måste du se till att hatten förses med din fakultets hattmärke. Hatt som sys av Marie levereras direkt till konserthallen. Hatt som du lånar eller hyr ska lämnas in till ceremonimästaren på dagar som kommer att kommuniceras separat. Telefonnummer till hattmakare: 073-268 99 69.

Om jag köper hatt av hattmakaren - vart levereras den färdiga hatten?

Den levereras till ceremonimästaren som ombesörjer att den kommer till konserthallen.

Om jag köper hatt av hattmakaren/beställer lagerkrans och den levereras direkt till Linköping Konsert & Kongress, får jag inte prova den innan själva ceremonin?

Jo, du kommer att ges tillfälle att prova vid särskilt tillfälle under repetitionen.

Vad gör jag om det visar sig att min hatt eller lagerkrans inte passar?

Hattmakare finns på plats på Linköping Konsert & Kongress under stor del av dagen och kan ombesörja enklare justeringar (dock inte av hatt som du lånat eller hyrt). Lagerkrans får du vid behov hjälp att justera av marskalkar som finns på plats under repetitionen.

Om jag som promovend lånar eller hyr hatt - ska jag ta med den till repetitionen eller lämnar jag in den?

Hyrd eller lånad hatt lämnas in till ceremonimästaren någon/några veckor (datum kommuniceras separat) före promotionen.

Kan jag låta en bekant lämna in lånad hatt till ceremonimästaren eller måste jag komma med den själv på de tider som angivits?

Du kan låta någon annan lämna in hatten. Se dock till att både den och kartong är märkt med ditt namn.

Är det enbart under själva ceremonin som hatten bärs, eller även vid något annat senare tillfälle under kvällen?

Den bärs enbart vid ceremonin.

Måste installandi bära doktorshatt?

Nej. Men de flesta professorer som är promoverade gör det så det kommer förmodligen att kännas mest bekvämt att ha en hatt. Vid det här tillfället får även professor som inte är promoverad bära doktorshatt.

Jag har promoverats vid ett annat lärosäte än LiU och ska nu installeras som professor. Ska jag i samband med installationen bära den doktorshatt som jag mottog i samband med doktorspromotionen?

Ja.

Jag är inbjuden att installeras som professor - när jag promoverades som filosofie doktor mottog jag lagerkrans, ska jag bära det på min professorsinstallation också?

Nej, som installandi bär du doktorshatt. Vill du införskaffa hatt så kommer hattmakare att finnas på plats på Campus Valla den 24 mars för måttagning och beställning (mejla promotion@liu.se att du önskar tid för måttagning), men du kan även kontakta hattmakare direkt på tel 073-268 99 69. Observera att sista datum för beställning av hatt är den 15 april.

Doktorsring delas inte ut till promovendi under ceremonin. Kan jag köpa en ändå och bära den under ceremonin?

Du kan köpa doktorsring om du önskar det. Guldsmed finns på plats på Campus Valla den 24 mars för måttagning och beställning (tid bokas på anmälningssidan), men man kan även kontakta guldsmed direkt: 072-311 03 65. Ringen tar du på dig efter ceremonin.

När får jag diplomet och vilken betydelse har det?

Diplomet delas endast ut vid ceremonin och är ett bevis på att man är promoverad eller installerad. Den som inte deltar i ceremonin får inget diplom.

Får vem som helst komma och se på ceremonin?

Ja, den är öppen för alla, kostnadsfri och det behövs inga biljetter. Publiken kan sätta sig var de vill (med undantag för vissa reserverade platser längst fram). Platserna ska vara intagna kl. 16.00.

Jag har en bekant som sitter i rullstol och vill titta på ceremonin - kan det ordnas med särskild plats?

Ja. Mejla promotion@liu.se.

Banketten

Hur är placeringen vid banketten?

Vid banketten placeras du med dina gäster och kollegor från samma institution eller fakultet så långt det är möjligt. Har du särskilda önskemål kan du framföra dem i anmälan.

Kan jag bjuda med mina barn som gäster till banketten?

Ja, men små barn har ingen större behållning av banketten. Barnen deltar på samma villkor som vuxna, vilket innebär att de serveras samma mat och får kuverten likadant dukade som de vuxna. 

Kan jag ta med barn som ligger i liggvagn?

Det allra bästa är om du har möjlighet att ordna barnvakt. Går inte det så uppge i anmälan att du behöver sitta på en plats som möjliggör att du har barnvagn bredvid dig. Har du inte uppgivit det i anmälan kommer vi inte ha möjlighet att ordna med en annan plats än den du blivit tilldelad.

Måste min medföljande gäster bära högtidsdräkt?

Ja. Barn och ungdomar kan bära vit skjorta med slips, mörka byxor eller klänning av valfri längd.

Kan jag ta med flera gäster till banketten än det står på inbjudan, om jag betalar kuvertpris för dessa?

Nej, tyvärr inte. Däremot kan du bjuda in flera personer att närvara vid ceremonin som äger rum i Linköping Konsert & Kongress mellan kl. 16.15 och cirka kl. 18.30.

Som promovend har jag möjlighet att bjuda in tre gäster. Betalar jag för någon av dessa och hur gör jag inbetalningen?

En av dina gäster bjuds på banketten, de två andra betalar du kuvertpris för. Mer information om kostnad och var pengar sätts in framgår i anmälan.

Räknas min man/hustru/respektive in bland de gäster jag har möjlighet att bjuda in?

Ja.

Jag har vänner som promoveras vid samma tillfälle, kan vi få sitta i närheten av varandra?

I anmälan kan du som promovend uppge vilka andra du önskar bli placerad i närheten av vid banketten. Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgå dina önskemål.

Kan man beställa vegetarisk kost?

I anmälan kan du uppge om du har matallergier eller andra behov av specialkost. Vi ordnar inte särskild mat till barn.

Finns det alkoholfritt alternativ?

Alkoholfritt vin eller mineralvatten serveras alltid till den som så önskar. Bordsvatten finns till alla.

Hur gör jag om jag som promovend har flera handledare som jag vill bjuda in till promotion?

LiU bjuder in en handledare (den du uppger i anmälan). Vill du bjuda in flera handledare får du bjuda in dem som dina (sammanlagt tre) gäster.

Om min huvudhandledare inte har möjlighet att delta, kan jag i stället uppge min bihandledares namn i anmälan?

Ja.

Jag är promovend och undrar om min handledare kommer att bjudas in till högtiden utöver de tre gäster jag får lov att bjuda med?

Den handledare du uppger i anmälan bjuds in separat av ceremonimästaren och du behöver således inte bjuda in denna bland dina gäster. Handledaren har i sin tur möjlighet att bjuda med en gäst.

Kommer den handledare jag har uppgivit i anmälan att placeras i närheten av mig vid banketten?

Ja, vi placerar alltid handledare i din närhet, men får göra undantag om din handledare har flera doktorer som promoveras vid samma tillfälle.

När jag uppger gäst i anmälan, får denne/dessa egna inbjudningar till den akademiska högtiden?

Nej. Så det är viktigt att du informerar dina gäster om tider, klädsel och annat praktiskt.

Vid inbetalning för gästers kuvert till banketten - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

För att kunna härleda insättning ser vi helst att du som huvudgäst för inbetalning för sina gäster. Om någon annan gör inbetalningen måste huvudgästens namn anges i inbetalningen.