Vanliga frågor och svar om akademiska högtider

Här hittar du svar på vanliga frågor i samband med deltagande i den akademiska högtiden. Frågorna är framför allt aktuella för promovendi (de som har disputerat och ska promoveras) och installandi (de som är nya professorer och ska installeras) under 2022.

Foto Peter Holgersson AB

Inbjudan och anmälan Visa/dölj innehåll

Får jag automatiskt en inbjudan till årets högtid om jag har disputerat sedan förra högtiden ägde rum eller är ny professor? Vart skickas den?

Jag har fått en inbjudan till årets doktorspromotion, men har inte möjlighet att delta. Kan jag välja att promoveras vid ett annat tillfälle i stället?

Jag har fått en inbjudan till årets doktorspromotion och önskar anmäla mig. Hur gör jag?

Jag har mejlat promotion@liu.se och meddelat att jag vill delta. Gäller det som anmälan?

Om jag som promovend inte har alla uppgifter till hands när jag påbörjar min anmälan - kan jag komplettera senare?

Hur vet jag att ni har mottagit min anmälan och att jag därmed är anmäld?

Kan jag efteranmäla mig om sista anmälningsdag har passerat?

Hur gör jag om jag har skickat in min anmälan, men vill ändra något i efterhand?

Ceremonin Visa/dölj innehåll

Finns det särskilda parkeringsplatser vid Louis De Geer?

Arrangeras det bussturer tur och retur mellan Linköping och Norrköping?

Måste jag vara med på samlingen/repetitionen som äger rum samma dag som ceremonin?

Ska man bära högtidskläder under repetitionen?

Kan/ska min gäst följa med på repetitionen?

Vad innebär högtidsdräkt?

Ska jag bära handskar och täcka mina axlar om jag vill bära en klänning med bara axlar?

Jag ska promoveras/installeras och läser på inbjudan att vid den akademiska processionen är klädsel högtidsdräkt, men under rubriken doktorspromotion står det att klädsel är valfri. Vad gäller?

Kan LiU hjälpa till att ordna högtidsdräkt och/eller hatt?

Ska man klä om mellan ceremoni och middag?

Kan barn bjudas med som gäst till högtiden?

Vilka regler gäller för fotografering/filmning av ceremonin?

Tar LiU bilder under ceremonin som man kan ta del av?

Hur lång är ceremonin?

Vad kostar en hatt respektive lagerkrans?

Måste jag som promovend bära huvudbonad vid ceremonin?

Om jag har disputerat som filosofie doktor vid tekniska eller medicinska fakulteten - ska jag bära lagerkrans eller hatt?

Hur går jag tillväga för att köpa en lagerkrans?

När jag beställer lagerkrans ska jag ange huvudmått. Hur mäter jag på korrekt sätt?

Jag ska göra en inbetalning till LiUs konto när jag har beställt lagerkrans - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

Jag ska som promovend införskaffa doktorshatt. Hur går jag tillväga?

Om jag köper hatt av hattmakaren - vart levereras den färdiga hatten?

Om jag köper hatt av hattmakaren/beställer lagerkrans och den levereras direkt till Louis De Geer, får jag inte prova den innan själva ceremonin?

Vad gör jag om det visar sig att min hatt eller lagerkrans inte passar?

Om jag som promovend lånar eller hyr hatt - ska jag ta med den till repetitionen eller lämnar jag in den?

Kan jag låta en bekant lämna in lånad hatt till ceremonimästaren eller måste jag komma med den själv på de tider som angivits?

Är det enbart under själva ceremonin som hatten bärs, eller även vid något annat senare tillfälle under kvällen?

Måste installandi bära doktorshatt?

Jag har promoverats vid ett annat lärosäte än LiU och ska nu installeras som professor. Ska jag i samband med installationen bära den doktorshatt som jag mottog i samband med doktorspromotionen?

Jag är inbjuden att installeras som professor - när jag promoverades som filosofie doktor mottog jag lagerkrans, ska jag bära det på min professorsinstallation också?

Doktorsring delas inte ut till promovendi under ceremonin. Kan jag köpa en ändå och bära den under ceremonin?

När får jag diplomet och vilken betydelse har det?

Får vem som helst komma och se på ceremonin?

Jag har en bekant som sitter i rullstol och vill titta på ceremonin - kan det ordnas med särskild plats?

Banketten Visa/dölj innehåll

Hur är placeringen vid banketten?

Kan jag bjuda med mina barn som gäster till banketten?

Kan jag ta med barn som ligger i liggvagn?

Måste min medföljande gäst bära frack eller långklänning?

Kan jag ta med flera gäster till banketten än det står på inbjudan, om jag betalar kuvertpris för dessa?

Som promovend har jag möjlighet att bjuda in tre gäster. Betalar jag för någon av dessa och hur gör jag inbetalningen?

Räknas min man/hustru/respektive in bland de gäster jag har möjlighet att bjuda in?

Jag har vänner som promoveras vid samma tillfälle, kan vi få sitta i närheten av varandra?

Kan man beställa vegetarisk kost?

Finns det alkoholfritt alternativ?

Hur gör jag om jag som promovend har flera handledare som jag vill bjuda in till promotion?

Om min huvudhandledare inte har möjlighet att delta, kan jag i stället uppge min bihandledares namn i anmälan?

Jag är promovend och undrar om min handledare kommer att bjudas in till högtiden utöver de tre gäster jag får lov att bjuda med?

Kommer den handledare jag har uppgivit i anmälan att placeras i närheten av mig vid banketten?

När jag uppger gäst i anmälan, får denne/dessa egna inbjudningar till den akademiska högtiden?

Vid inbetalning för gästers kuvert till banketten - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

Taggar Visa/dölj innehåll