26 maj 2016

LiU-student belönad för uppsats inom affärsrätt.

Rebecca Fallberg, student på affärsjuridiska masterprogrammet, har fått Finansförbundets stipendium och därmed 12 500 kronor för sin masteruppsats i affärsrätt, ”Ny EU-reglering avseende finanskrishantering”.