Föreläsning av Håkan Löfgren

Håkan Löfgren är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och arbetar på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Han forskar om konsekvenserna av olika typer av utvärderingar av skolans och förskolans verksamhet. Han är särskilt intresserad av vad kraven på att synliggöra och visa upp sin egen verksamhet eller sina egna prestationer gör med dem som befinner sig i verksamheten, såsom lärare i skola och på fritidshem, elever och förskollärare och hur olika reformer tas emot och blir verklighet. De projekt han deltagit i handlar om dokumentation i förskolan, lärares administrativa arbete och elevers erfarenheter av betyg och nationella prov i årskurs 6.
Håkan Löfgren