Att värna och befrämja medicinhistorien genom utblickar. Så beskriver Gunnar Rydén, före detta överläkare vid kvinnokliniken, Östergötlands Medicinhistoriska Sällskap – en förening som har funnits sedan 1981. I vår bjuder man på två spännande föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet.

Gunnar Rydén har tidigare varit ordförande i föreningen och arbetar fortfarande aktivt i den.
– Om man inte tittar bakåt i historien blir det svårt att förstå framtiden. Jag tror det är viktigt att ha fötterna i dåtiden och det är det som sällskapet är en bärare av. Syfte är att främja studier av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia.

Och det gör man bland annat genom medicinhistoriska föreläsningar. 28 februari kommer Gunnar själv att hålla en föreläsning med titeln “Från förlossningskonst till high-tech”. Gunnar har 40 års erfarenhet som kvinnoläkare – han arbetade som överläkare vid kvinnokliniken i Linköping från 1978 fram till sin pensionering 1997. Han är också docent och verkade som klinisk lärare vid kliniken, samt var ordförande i läkemedelskommittén vid Universitetssjukhuset under flera år och samt mångårig ledamot av etiska kommittén vid sjukhuset.

Och skulle man besöka föreläsningen och gilla det man hör söker Östergötlands Medicinhistoriska Sällskap nya krafter som vill arbeta i föreningen.

– Vi är många i styrelsen men börjar kanske bli lite till åren. Vi skulle gärna se att det blev en föryngring, gärna läkare och sjuksköterskor, i vår styrelse och som kan hjälpa till att driva föreningen framåt, förklarar Gunnar Rydén.

Nästa föreläsning äger rum 25/4. Då är det docenten och författaren Motzi Eklöf som föreläser "Koppor, kalvar och Klings kaniner – Smittkoppsvaccination under svenskt 1900-tal".
--------------
Föreläsningen "“Från förlossningskonst till high-tech” hålls den 28 februari, på Restaurang Lagerbladet, Snickaregatan 22 i Linköping. 50 kronor i entréavgift för icke-medlemmar. Gratis entré för LiU-studenter som uppvisar giltig studentlegitimation. Tidigare skulle författaren Nils Uddenberg föreläst men har tyvärr fått förhinder.