30 maj 2017

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem medverkade i Brandkonferensen 2017 med en forskarkiosk för att starta samtal om forskning inom fältet.

Den årliga Brandkonferensen anordnades i Linköping den 16 – 18 maj med temat hållbar utveckling. Konferensen riktar sig till kommunalt anställda och förtroendevalda som jobbar med skydd mot olyckor. Arrangörer är Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl. Från Linköpings universitet medverkade Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) med både seminariemedverkan och ett nytt inslag; en forskarkiosk. Forskarkiosken är en idé från CARER som genomfördes tillsammans med Brandskyddsföreningen. Syftet med forskarkiosken var att starta samtal kring aktuell forskning om räddnings- och krisberedskap. Sofie Pilemalm är biträdande professor ochSofie Pilemalm Sofie Pilemalm är biträdande professor och föreståndare för CARER föreståndare för CARER:

– Brandkonferensen är en praktikerkonferens och tanken bakom var att sammanföra de som är verksamma inom räddningstjänst och beredskap, med forskare inom fältet.

Forskarkiosken var öppen under hela konferensen och bemannades av forskare från CARER, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sofie Pilemalm stod själv i forskarkiosken i omgångar och berättar att frågorna och diskussionerna lossnade en liten bit in i konferensen.

 – Efter att konferensdeltagare hade sett en tala på scen var det lättare att komma fram och prata, och då fanns det många frågor att ställa.

 Är forskarkiosken ett återkommande inslag?

– Ja, det var ett lyckat arrangemang och fungerande bra på en konferens som Brandkonferensen.