Välkommen på forskarutbildningsdag den 30 november 2023.

Forskarutbildningsdagen är uppdelad i två delar: förmiddagen är tillägnad doktorander och eftermiddagen är tillägnad både handledare och doktorander. 

Tid: 30 november klockan 9.15-16.00
Plats: KO12, Hus: Kopparhammaren 2, ingång 14, campus Norrköping
AnmälanAnmälan till forskarutbildningsdagen. Sista anmälningsdag är 16 november.

Program

Förmiddagen (för doktoranderna)
9.15 Välkomna!
9.20 Karriärvägar inom akademin. Magnus Hultén, professor
10.20 Gruppvisa diskussionen och erfarenhetsutbyte
10.40 Paus
11.00 Från tanke till text. Arne Jarrick, professor
12:00 Summering och avslutning
12.05 Lunch på egen hand

Eftermiddagen (för både doktorander och handledare)
13.00 Välkomna!
13.05 Janna Lundberg, Avhandlingsarbetet och forskarlivet: en historia om ensamhet, övergivenhet och mindervärdeskomplex (och vad man kan göra för att motverka det)
14.05 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte
15.15 Paus
15.30 Summering och avslutning
16.00 Avslut

Varmt välkomna!