Forskarutbildningsdag vid Utbildningsvetenskap

Välkommen på forskarutbildningsdag den 1 december klockan 9.00-16.00

Forskarutbildningsdagen är uppdelad i två delar: förmiddagen är tillägnad doktoranderna och kommer att handla om karriärvägar inom och utanför akademin och eftermiddagen är tillägnad handledarna med fokus på att handleda doktorander. Forskarutbildningsdagen är uppdelad i två delar, där förmiddagen är för doktoranderna medan eftermiddagen är för handledarna.

Tid: 1 december klockan 9-16
Plats: KY26, Key-huset på Campus Valla.
AnmälanAnmälan till forskarutbildningsdagen. Sista anmälningsdag är 25 november.

Program

Förmiddag för doktorander
9.00 Välkomna!
9.10 Eva Hansén, Verksamhetschef för konst och kultur, Norrköpings Kommun.
Karriärvägar utanför akademin
9.50 Frukt
10.00 Andreas Fejes, professor. Karriärvägar inom akademin
10.40 Paus
11.00 Gruppdiskussion
11.50 Summering
12.00  Avslut

Eftermiddag för handledarna - Fokus på temat bihandledarskap
13.00 Välkomna!
13.05 Margareta Jernås, docent och pedagogisk utvecklare, Göteborgs universitet.
Att vara bihandledare
14.05 Frukt
14.20 Gruppdiskussion
15.30 Summering
16.00 Avslut

Varmt välkomna!