16 november 2016

Forskning och fest, går det ihop? Ja, om man får tro arrangörerna av genuskonferensen g16. Den 23-25 november bjuds förutom forskare från hela världen Linköpingsbor på en rad arrangemang i samband med konferensen.

– Vi vill inte avskärma oss från resten av Linköping genom att göra något som bara är till för några få på universitetet. Vi vill bjuda in stan också, säger Silje Lundgren, forskningskoordinator på Tema Genus vid Linköpings universitet.Silje Lundgren, LiUFoto: LIU

Konferensen g16 är Sveriges största genuskonferens för forskare. I år är den förlagd till Linköping och i samband med det vill arrangörerna bryta ner ett antal barriärer. En är gränsen mellan de som jobbar med forskning och de som inte gör det.

– Det finns ju många som är intresserade av de frågor som tas upp på konferensen, som genus, migration, exkludering och rasism. Konferensen har ett stort öppet program dit alla är välkomna. Vår förhoppning är att det här kan bli ett möte mellan studenter, forskare, aktivister och andra intresserade av genusfrågor, säger Silje Lundgren.

Festa med en forskare

För att främja mötet har aktörer runt om i Linköping bjudits in för att arbeta fram ett program utöver det som kommer att hållas i konferenslokalerna. Ett av arrangemangen är en kväll på Kårhuset Kollektivet som kommer att kombinera diskussion kring antirasism med stand up och fest.

– Kvällen inledas med att genusforskaren Victoria Kawesa berättar om hur man kan förstå de starka reaktionerna i Sverige på Black Lives Matter och avslutas med att en annan genusforskare –tillika DJ – spelar för oss, säger Silje Lundgren.

Utöver kvällen på Kollektivet kommer det också att anordnas stadsvandring, ett författarbesök av Sara Lövestam på stadsbiblioteket och visning av en utställning om (o)trygghet i det offentliga rummet.