Förslag om en ny gemensam introduktion i form av bastjänstgöring för läkare har gått på remiss från Socialdepartementet. Bastjänstgöring föreslås bli en ny gemensam klinisk introduktion till specialiseringstjänstgöringen (ST) och ska utformas som en fristående första del i ST-tjänstgöringen skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslaget är tänkt att gälla ihop med en förnyad läkarutbildning enligt förslaget från Läkarutbildningsutredning och ska gälla för såväl svenskt utbildade läkare, som läkare med utbildningar från andra länder som specialiserar sig i Sverige.

– Att förnya läkarutbildningen och få en smidigare väg till att bli färdig specialist är en viktig del av det strategiska arbetet för vårdens personalförsörjning. Nu ser vi fram emot att ta del av remissynpunkterna på det konkreta förslaget, säger socialminister Annika Strandhäll i samma pressmeddelande.

– Vårdens behov av specialister ökar och att få fram fler specialistläkare är en viktig del i arbetet med en förändrad läkarutbildning, säger minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson.

Förändrat läkarprogram

Departementspromemorian bygger i huvudsak på resultat från det uppdrag som gavs till professor Jens Schollin i juli 2016, och rapporterades i maj 2017. Arbetet har därefter färdigställts inom regeringskansliet. Förslaget bygger på antagandet att en förändrad läkarutbildning genomförs, där läkarutbildningen förlängs till sex år, och man inte längre behöver genomgå AT-tjänstgöring för att få läkarlegitimation utan detta sker efter avlagd examen från läkarutbildningen. Som en konsekvens av detta avskaffas AT-tjänstgöringen.

–  Förslaget om bastjänstgöring är en förutsättning om man ska skapa en sexårig läkarutbildning med legitimation samtidigt med examen, säger Jan Brynhildsen, programansvarig för läkarprogrammet vid LiU.

Han befinner sig själv i Stockholm för ett möte kring examensordning och examensmål för den nya typen av läkarutbildning.

–  Man har tidigare flaggat för att det kan bli fördröjningar kring förslaget när flera departement är involverade. Nu verkar uppenbarligen både utbildningsdepartement och socialdepartementet "vara på banan" vilket innebär att förändringen sannolikt kan komma att gå smidigt, säger Jan Brynhildsen.

Socialstyrelsen föreslås utarbeta föreskrifter och målbeskrivningar utifrån tio generella lärandemål som ska representera de kompetenser bastjänstgöringen ska leda till. Vad gäller placeringen inom vården av bastjänstgöringen föreslås endast två tydliga regleringar: tre till fyra månader inom primärvård och motsvarande tid inom akutsjukvård. Dessutom anges att kunskaper inom psykiatri särskilt ska beaktas och rymmas inom bastjänstgöringen.

Ett år som norm

Den exakta längden på basttjänstgöringen är inte reglerad, utan tiden ska utgå från vad som för den enskilde krävs för att nå lärandemålen. Som en norm bedöms dock bastjänstgöringen ta ett år, men att den som har erfarenheter som kan tillgodoräknas kan klara av det snabbare. Den minsta tillåtna samlade längden för ST-tjänstgöring föreslås höjas från fem år till fem år och sex månader.

Förslagen bygger också på ett antagande om att de första studenterna på en förändrad läkarutbildning tas in höstterminen 2020.
 

Kontakt