Forskarutbildningskurs vid Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV)

Innan du ansöker till kursen måste du fylla i AEO-formuläret (se länk nedan) och skicka det till vår djurföreståndare på adress djurforestandare@liu.se, som kommer utvärdera dina specifika behov och lämna närmare information om kursen. Invänta godkännande innan du ansöker till kursen.

AEO-formulär (pdf)

Ansökan

Om kursen

Kursen ges av Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och är obligatorisk för alla forskarstuderande vid LiU som ska arbeta med försöksdjur.

Du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida och i kursplanen.