Fanns några av framtidens nobelpristagare i den grupp av elever i årskurs åtta från Skäggetorpsskolan som gjorde ett studiebesök på Campus US? Ja, kanske.

– Jag ska bli barnmorska, så därför ska jag läsa till sjuksköterska först, säger Dilan Abbaszadeh.
 
Hon sitter tillsammans med några av sina klasskompisar i årskurs åtta från Skäggetorpsskolan i Clinicums lokaler på Campus US. Ena halvan av gruppen är iväg och tittar på visualiseringsbordet som kan visa radiologiska bilder av människan i 3D. Gruppen Dilan ingår i håller just på att testa hur man mäter blodtryck och syresättningen i blodet. Dilan sätter en blodtrycksmanschett kring Veronica Fagerströms arm och pumpar in luft.
– Och så släpper du ut försiktigt, instruerar Veronica samtidigt som Dilan lyssnar med hjälp av ett stetoskop i Veronicas armveck efter det första distinkta hjärtslaget hon kan höra.

Inför gymnasievalet

Studiebesöket ingår i projektet "Framtidens nobelpristagare" – ett projekt som startade under våren 2016 av Monika Lopez, adjunkt i svenska för utländska studenter och anställda, och Anna Lindström, doktorand inom forskarskolan Språk och Kultur i Europa, båda vid IKK. Projektet finansieras av pengar från LiU:s initiativ i flyktingfrågan. 
 
De första studiebesöken skedde hösten 2016 på Campus Valla, under våren 2017 besöker eleverna Campus US. Projektet riktar sig till bland annat nyanlända ungdomar från Skäggetorpsskolan. Det är också därifrån projektet hämtar sitt namn. På skolans fasad återfinns nämligen orden ”Många nobelpristagare lever i dubbla kulturer. Vi vill utbilda framtidens nobelpristagare!”. 
 
98 procent av eleverna på Skäggetorpsskolan har ett annat modersmål än svenska och 75 procent räknas som nyanlända – vilket man gör från dag ett upp till år fyra efter det att man anlänt till Sverige. Att det rör sig om åttondeklassare beror på att det är då som eleverna ska välja inriktning till gymnasiet – något som så klart kan spela roll för framtida universitetsstudier.

Vill visa vad universitetet kan erbjuda

– Syftet är i första hand att inspirera eleverna och ge dem möjlighet att aktivt börja fundera över sin framtid utifrån de olika möjligheter som finns. Idén med studiebesöken är att öka elevernas lokala samhällskännedom. Vi vill visa på vad universitetet kan erbjuda. Jag hoppas att studiebesöket väcker frågor och tankar inför elevens egen framtid. Ju mer kännedom eleven har om vilka möjligheter som finns, desto fler medvetna val kan de göra inför framtiden, tror Monika Lopez och fortsätter:
 
– Ett annat skäl till att vi valde en samverkan med Skäggetorpsskolan är att vi med studiebesöken vill öka elevernas lokala samhällskännedom. Skäggetorp är ett segregerat och även ett geografiskt isolerat område och många av skolans elever har aldrig varit utanför området. Skäggetorpsskolan försöker dock motverka detta och är en skola som ofta samverkar med samhället och de ligger också i framkant i det arbetet – något vi ser som mycket positivt och gärna vill stötta.
 
Och att ungdomarna ska få förebilder. Under dagen som gick fick eleverna lyssna och ställa frågor till studenter och lärare från läkarprogrammet vars väg till Sverige och studier inte alltid varit spikrak.
 
– Många av eleverna tror att alla som pluggar på universitetet har haft det enkelt och de bästa betygen – men så är det ju inte alltid. Det finns många olika historier om varför man börjar studerar eller hur man tagit sig till Sverige för den delen – jag tror att det är viktigt för eleverna att få höra det, säger Monika Lopez.

Vård och omsorg

Hur kommer ni att fortsätta arbetet med projektet?

– Efter höstens studiebesök på Campus Valla utvärderades besöket, genom en enkätundersökning, som elever och personal fick fylla i. Resultatet visade att en stor majoritet av både elever och personal tyckte att studiebesöket som helhet var givande, att det gav mer kunskap om vad ett universitet är, och att besöket var fruktbart för arbetet med elevernas framtid. Detta blev vi enormt glada över och inspirerar till att i framtiden eventuellt ansöka om nya medel för liknande projekt. 
 
I övningsrummet på Clinicum börjar det så sakta röra på sig, det är dags för lunch. Och trots lite pill med blodtrycksmanschetten – det är verkligen inte så lätt som det ser ut att vara att mäta blodtrycket – så har det inte skrämt bort Dilan.
– Nej, jag ska välja vård och omsorg på gymnasiet, sedan sjuksköterska och sedan barnmorska. Det vet jag.