Att studera till lärare betyder att bli eftertraktad på arbetsmarknaden och att vara viktig för många människor, varje dag.

Lärare omgärdad av skolbarnDet finns många universitet att välja bland för att studera till lärare, men ska man satsa och göra något är det klokt att göra det på bästa sätt. Den som studerar vid Linköpings universitet blir inte bara lärare; att bli LiU-lärare betyder att man har en utbildning med nära koppling till den senaste forskningen på området.

Mats Werme Deboussard är utbildad vid LiU och pratar varmt om sitt yrkesval och sin vardag som lärare i naturvetenskap vid Vreta Utbildningscentrum. Att få utbilda morgondagens medborgare och inspirera till nya upptäckter, liksom att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen, är svårslaget, menar Mats.

–Varje gång en av mina elever söker en högre utbildning inom mina ämnen blir jag otroligt glad. Då har jag lyckats, säger Mats Werme Deboussard, gymnasielärare.

–Mina elever väntar på mig och det är ingen tvekan om att jag är viktig för dem. Och de ger mig minst lika mycket tillbaka. Jag blir intellektuellt utmanad fem dagar i veckan, säger Mats.

Andreas Fejes är utbildad lärare, men är idag professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid universitetet. Andreas är övertygad om att du som är intresserad av människor, är flexibel och vill påverka unga människors framtid har förutsättningar att bli en bra lärare. Kunskaper och verktyg får du under utbildningen.

–Att lära eleverna att skilja fakta från påhitt, så att de kan göra kloka val och vara en del samhället är bara en av alla fina saker med läraryrket. Det är dessutom väldigt roligt. Inte bara för att du får fördjupa dig inom de ämnen du själv är fascinerad av, utan även för att du hela tiden måste vara kreativ och hitta lösningar för varje ny situation som uppstår i klassrummet, säger Andreas Fejes.

En av studenterna på Grundlärarprogrammet årskurs 4–6 vid Linköpings universitet är Filip Traneving. Filip ville bli lärare redan som liten och även om han var övertygad om sitt val ville han få fler perspektiv på sin kommande roll. Han tillbringade förra terminen vid National Institute of Education i Singapore och tillbaka i Sverige han ännu tydligare mål.

Filip Traneving gör verklighet av sin barndomsdröm och studerar till grundlärare i årskurs 4-6.

–I Singapore lärde sig barnen väldigt mycket tack vare pedagogiska metoder, en stor del katederundervisning och deras enorma respekt för lärarna. Däremot saknade jag kreativiteten jag ser i svensk skola, vårt friare sätt att undervisa och att elever och lärare är lika mycket värda. Just vårt jämställda förhållningssätt är verkligen något att värna om. Det är en av de samhälleliga grundbultar som jag som lärare kan bidra till, utöver att föra vidare mina ämneskunskaper, säger Filip Traneving.

Statistiska centralbyråns prognos fram till år 2031 visar att antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta öka, vilket medför ett växande behov av lärare. Linköpings universitet har lång erfarenhet av att erbjuda lärarutbildningar, allt från utbildningar till förskollärare, grundlärare, ämneslärare men också påbyggnadsutbildningar och fortbildningar för redan utbildade lärare.

Du hittar allt du vill veta om utbildningarna och gör din ansökan på liu.se/utbildning.

Ta nästa steg - hitta din utbildning