Jag arbetar med att initiera, leda och administrera projekt mellan politiker, näringsliv och andra organisationer i Tyskland och de nordiska länderna. Att arbeta med en kombination av ekonomi och politik gör att arbetet sällan blir tråkigt, utan snarare att man konstant utmanas i sin yrkesroll. Att får resa runt i världen och arbeta med individer från olika kulturer och länder är otroligt spännande samtidigt som det naturligtvis också är krävande.

Namn: Freya BjörnfotFreya Björnfot, alumn fprn internationella civilekonomprogrammet, inriktning tyskaFreya Björnfot, alumn
Utbildning: Civilekonom, Internationell - Tyska
Examen: 2019
Jobb: Finance & Project Coordinator på Konrad-Adenauer-Stiftung

Var jobbar du? Vad har du för yrke och inom vilken bransch?

Jag är Finance & Project Coordinator på Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Nordic Countries med huvudkontor i Stockholm. KAS är en tysk politiskt stiftelse med målen att främja frihet och frihet, fred och rättvisa genom att främja en europeisk enhet, förbättra de transatlantiska förbindelserna och fördjupa utvecklingssamarbetet. Stiftelsens funktion bedrivs som en tankesmedja och konsultbyrå. 

Jag arbetar med att initiera, leda och administrera projekt mellan politiker, näringsliv och andra organisationer i Tyskland och de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island). Huvudmålen för vår byrås engagemang i de nordiska länderna är att fördjupa det europeiska samarbetet samt utvidga bilaterala och internationella förbindelser. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är kontroll av finanser, bokföring och administration samt projektledning. I min roll är det viktigt att vara noggrann, initiativtagande och att inte vara blyg för nya utmaningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Helt klart den internationella arbetsmiljön och att konstant ställas inför nya utmaningar. Att få resa runt världen och arbeta med individer från olika kulturer och länder är otroligt spännande, samtidigt som det naturligtvis också är krävande. Förutom detta gör att arbeta med en kombination av ekonomi och politik att arbetet sällan blir tråkigt, utan snarare att man konstant utmanas i sin yrkesroll. Att förstå sambandet mellan ekonomi och politik är substantiellt för min tjänst och kräver även att man håller sig uppdaterad kring både nationella och internationella frågor. Detta gör att arbetet ger stor personlig utveckling samtidigt som det är oerhört roligt.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Som Finance & Project Coordinator är det viktigt att vara strukturerad och ha god analytisk- och kommunikationsförmåga, något som är en daglig utmaning i mitt jobb. Därutöver är språket är av yttersta vikt i mitt yrke. I arbetet använder jag nästan uteslutande tyska, vilket också gör språket till ett av de viktigaste incitamenten i mitt arbete. Dock använder jag även engelska och svenska varje dag så det gäller att snabbt kunna byta mellan alla språk. Slutligen är det utmanande, men också spännande, att arbeta mellan många kulturer, yrkesgrupper och åldrar. Det gäller att verkligen kunna anpassa sig efter situation.

Varför valde du just den här utbildningen och Linköpings universitet?

Då det för mig personligen var viktigt att ha en examen som var internationellt gångbar och som också gav mig spetskompetens genom språkstudier, ansåg jag att Internationella civilekonomprogrammet var det rätta för mig. Utbildningen ger en väldigt bra och bred bas rent kunskapsmässigt, både i företagsekonomi men också i nationalekonomi samtidigt som det kombineras med studier i språk. Slutligen är Linköping en bra studentstad, där studentlivet verkligen ligger i framkant samt att det finns mycket att göra och engagera sig i som student i Linköping.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det är att utbildningen utgår från undervisning genom problemlösning. Det är också just blandningen mellan teori och praktik genom caselösningar och klassiska uppgifter som gör utbildningen unik och något jag verkligen uppskattar. Alla kurser har tillsammans mer eller mindre lagt grunden till att jag kan arbeta med det jag gör idag och att jag har en blandning av övergripande- och spetskunskap inom ekonomiområdet. Därutöver är att kunna behärska tyska, som är världens viktigaste affärsspråk, något som en arbetsgivare värderar mycket högt och något man ska vara stolt över att behärska. Utbildningen ger stora karriärmöjligheter och man blir väl förberedd för kommande arbetsliv.

Har du något tips till andra som vill läsa den här utbildningen?

Först och främst måste man förstå “frihet under ansvar”, alltså att planera din egen tid helt kring vad du själv tycker fungerar bäst. Att utbilda sig ska vara att bilda sig, vilket kräver utveckling och egenansvar. Studera smart och effektivt men ta också vara på studietiden. Det är en härlig tid som man inte kommer uppleva igen, så gör den till den allra bästa du kan. Slutligen till det allra viktigaste - Nätverka! Mycket idag är beroende av de kontakter du har och så kommer det fortsätta vara. Gå med i kåren, engagera dig i en förening och ta vara på de tillfällen som finns för att knyta kontakter. Det är avgörande för din framtid.

Mer om utbildningen