En delegation från medicinska fakulteten har under 2014 besökt Moi University för att utbyta erfarenheter kring de båda universitetens utbildningar. 

Sedan några år tillbaka finns fysioterapeutprogrammet vid Moi University, nu finns det även långt framskridna planer på att starta upp ett arbetsterapeutprogram på kandidatnivå.
- Det var utifrån detta som representanter våra fysioterapeut- och arbetsterapeutprogram träffade olika representanter vid Moi University, säger Krissa Alfredsson Ågren, programansvarig vid arbetsterapeutprogrammet, som var en av delegationens fem deltagare.

Det fem dagar långa utbytet innehöll bland annat studiebesök på sjukhuset och universitetet.
- Fysioterapeuterna i  vår delegationen deltog i undervisning och jämförde utbildningsplanerna från de båda universiteten. Arbetsterapeuterna från medicinska fakulteten arbetade tillsammans med två praktiskt verksamma arbetsterapeuter från Moi University för att utveckla utbildningsplanen eftersom man vill starta ett arbetsterapeutprogram med kandidatexamen, samt en påbyggnadsutbildning inom samma ämne, säger Karin Valeskog, programansvarig för fysioterapeutprogrammet.

Delegation i Kenya / Delegation in Kenya

Givande möten

Medicinska fakultetens hedersdoktor, professor Simeon Mining, som är verksam vid Moi University, tog hand om den svenska delegationen under hela vistelsen. Man träffade också avdelningschefen för ortopedi och rehabilitering, Dr Lelei, samt programansvarig för fysioterapeutprogrammet, Naomi Wanjiru Kingau.
- Vi blev väldigt väl mottagna av våra värdar. Vi arbetade hårt och det känns som om vi nådde långt i våra gemensamma strävanden under denna korta tid, säger Karin Valeskog.

Medicinska fakulteten och Moi University har ett 25 år långt samarbete bakom sig av bland annat student- och lärarutbyten. Till hösten kommer 13 studenter från Moi University att studera vid medicinska fakulteten, det blir då första gången fysioterapeutstudenter deltar i utbytet.


Personer på bilden, från vänster till höger:

Christopher Koech Fysioterapeut och lärare vid Moi university, Annika Heslyk Internationell akademisk koordinator för fysioterapeuter, Krissa Alfredsson Ågren Arbetsterapeutprogrammet, Henry Muroki Fysioterapeut och lärare vid Moi, Karin Valeskog Programansvarig Fysioterapeutprogrammet, Johnstone Milimo Fysioterapeut och lärare vid Moi university, Naomi Wanjiru Kingau Programansvarig Fysioterapeutprogrammet i Moi, Jane Holstein Internationell akademisk koordinator för arbetsterapeuter, Kerstin Hawkins fakultetskoordinator Hu international, Professor Simeon Mining vid Moi University, fakultetskoordinator för utbytet mellan Kenya och Linköping samt hedersdoktor vid Medicinska fakulteten.

2014-06-11

Kontakt