janho89

Jane Holstein

Universitetsadjunkt

Jag har erfarenhet av kursansvar och handledning i basgrupp, såväl examensarbeten på kandidatnivå som moment inom design och entreprenörskap i relation till arbetsterapi. Som doktorand fokuserar jag på instrumentutveckling för kulturell kompetens.

Kulturell kompetens för arbetsterapeuter i Sverige

Jag är doktorand i projektet Instrumentutveckling för kulturell kompetens.

Det övergripande syftet med min avhandling är att anpassa, validera och undersöka användbarheten av självskattningsinstrumentet Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI) för att mäta kulturell kompetens bland svenska arbetsterapeuter. Forskningsprojektet befinner sig i en avslutande fas.

Undervisning på Arbetsterapeutprogrammet

Min undervisning finns på Arbetsterapeutprogrammet. Jag är en erfaren basgruppshandledare. Jag är ansvarig lärare för mångfald och kulturell kompetens. Jag är också ansvarig lärare för moment som rör tillgänglighet, delaktighet, entreprenörskap och design. Jag handleder examensarbeten på grundnivå.

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Utmärkt inspiratör och Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

Utmärkt inspiratör

"Utmärkt Inspiratör" är en pris som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten. Syftet är att premiera medarbetare som inspirerar studenterna på våra utbildningar på olika sätt. Utmärkelsen delas ut av sektionerna och mottagaren väljs av respektive sektionsstyrelse. 2012 var jag en av dem som fick utmärkelsen.


Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 2005
• Magisterexamen i arbetsterapi 2010

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom arbetsterapi
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll