Kulturell kompetens för Hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel arbetsterapeuter

I mitt avhandlingsarbete har fokus varit instrumentutveckling för kulturell kompetens. Det har resulterat ett instrument som kan användas både kliniskt och i forskning och det benämns Kulturell kompetens Självskattning för personal (KKS).

Undervisning på Linköpings Universitet

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå, och i arbetsterapi på avancerad nivå samt inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med fokus på E-hälsa. Jag har mycket erfarenhet som basgruppshandledare och ansvarar kring moment som rör mångfald och kulturell kompetens. Jag är också ansvarig lärare för moment som rör tillgänglighet, delaktighet, entreprenörskap och design.

Publikationer

2022

2020

2019

2015

Forskning

Utbildning

Utmärkt inspiratör och Akademisk examen

Utmärkt inspiratör

"Utmärkt Inspiratör" är en pris som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten. Syftet är att premiera medarbetare som inspirerar studenterna på våra utbildningar på olika sätt. Utmärkelsen delas ut av sektionerna och mottagaren väljs av respektive sektionsstyrelse. 2012 var jag en av dem som fick utmärkelsen.


Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 2005
• Magisterexamen i arbetsterapi 2010

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Organisation

Nyheter