Fotografi av Jane Holstein

Jane Holstein

Universitetsadjunkt

Jag är arbetsterapeut, lärare och forskare. Jag arbetar mest med utbildning av blivande arbetsterapeuter. Mitt forskningsområde rör kulturell kompetens för personal.

Kulturell kompetens för Hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel arbetsterapeuter

I mitt avhandlingsarbete har fokus varit instrumentutveckling för kulturell kompetens. Det har resulterat ett instrument som kan användas både kliniskt och i forskning och det benämns Kulturell kompetens Självskattning för personal (KKS).

Undervisning på Linköpings Universitet

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå, och i arbetsterapi på avancerad nivå samt inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med fokus på E-hälsa. Jag har mycket erfarenhet som basgruppshandledare och ansvarar kring moment som rör mångfald och kulturell kompetens. Jag är också ansvarig lärare för moment som rör tillgänglighet, delaktighet, entreprenörskap och design.

Publikationer

2022

Sara Pettersson, Jane Holstein, Maria Jirwe, Tiny Jaarsma, Leonie Klompstra (2022) Cultural competence in healthcare professionals, specialised in diabetes, working in primary healthcare-A descriptive study Health & Social Care in the Community, Vol. 30, s. e717-e726 Vidare till DOI

2020

Jane Holstein, Gunilla Liedberg, Yolanda Suarez-Balcazar, Anette Kjellberg (2020) Clinical Relevance and Psychometric Properties of the Swedish Version of the Cultural Competence Assessment Instrument Occupational Therapy International, Vol. 2020, Artikel 2453239 Vidare till DOI

2019

Jane Holstein, Gunilla M. Liedberg, Annika Öhman, Anette Kjellberg (2019) Validity and utility of the Swedish version of the Cultural Competence Assessment Instrument British Journal of Occupational Therapy, Vol. 82, s. 422-432 Vidare till DOI
Jane Holstein (2019) Cultural Competence for Health Professionals: Instrument Development

2015

Kristin Alfredsson Ågren, Jane Holstein (2015) Hur kan ett entreprenöriellt förhållningssätt främjas hos studenter på arbetsterapeutprogrammet?

Forskning

Utbildning

Utmärkt inspiratör och Akademisk examen

Utmärkt inspiratör

"Utmärkt Inspiratör" är en pris som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten. Syftet är att premiera medarbetare som inspirerar studenterna på våra utbildningar på olika sätt. Utmärkelsen delas ut av sektionerna och mottagaren väljs av respektive sektionsstyrelse. 2012 var jag en av dem som fick utmärkelsen.


Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 2005
• Magisterexamen i arbetsterapi 2010

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Organisation

Nyheter