Fotografi av Kristin Alfredsson Ågren

Kristin Alfredsson Ågren

Universitetsadjunkt

Jag är arbetsterapeut, lärare och forskare. I mitt arbetsliv utforskar jag internetanvändning och digital delaktighet för  personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag arbetar också med utbildning av blivande arbetsterapeuter. 

Internetanvändning och delaktighet

I mitt avhandlingsarbete utforskas internetanvändning och digital delaktighet i vardagliga aktiviteter hos unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att realisera detta används olika metoder, såsom observation och intervju med stöd av alternativ kommunikation. Enkätutveckling genom kognitiv anpassning har också genomförts.Forskningen utgår dels från individens egna upplevelse samt utifrån närståendes perspektiv på personernas internetanvändande och delaktighet.

Undervisning i arbetsterapi

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå, och i arbetsterapi, avancerad nivå. Exempelvis som kursansvarig, basgruppshandledare bland annat i termin 1 och 3 på grundnivå, och i integrerade lärmoment utifrån IPL inom Medicinsk fakultet. Undervisar även om min forskning på andra program och i professionellt förhållningssätt på grund, och avancerad nivå.

AktuelltVisa/dölj innehåll

Disputation

Disputation inom Medicinsk vetenskap: Kristin Alfredsson Ågren

Kristin Alfredsson Ågren, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling "Internet use and digital participation in everyday life: Adolescents and young adults with intellectual disabilities". Opponent är Senior Lecturer Darren Chadwick, Faculty of Education, Health & Wellbeing, University of Wolverhampton, UK. Disputationen äger rum i K1, Kåkenhus, Campus Norrköping och via Youtube. Disputationen genomförs på engelska.

Börjar 18 september 2020 kl. 09.00
Slutar 18 september 2020 kl. 12.00
Plats K1, Kåkenhus, Campus Norrköping (max 50 deltagare) samt livesändning via Youtube
Kontakt Ann-Christin Norén
011-36 31 41

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Nätverk, uppdrag och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Nätverk

  • Doktorand inom forskarmiljöerna Arbetsterapi och Omvårdnad vid Avdelningen för arbetsterapi och Avdelningen för omvårdnad.
  • Ingår i referensgruppen för projektet "Jag på nätet" som leds av Byrån mot diskriminering i Östergötland.

 

Uppdrag

  • Internationell akademisk koordinator för Arbetsterapeutprogrammet, IAK. 
  • Ledamot i programutskottet Arbetsterapeutprogrammet.

Akademisk examen

  • Leg arbetsterapeut 1998
  • Medicine magisterexamen 2005

PublikationerVisa/dölj innehåll

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom arbetsterapiVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll