Fotografi av Kristin Alfredsson Ågren

Kristin Alfredsson Ågren

Universitetslektor

Jag är arbetsterapeut, lärare och forskare. I mitt arbetsliv utforskar jag internetanvändning och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag arbetar också med utbildning av blivande arbetsterapeuter. 

Internetanvändning och delaktighet

I mitt avhandlingsarbete utforskas internetanvändning och digital delaktighet i vardagliga aktiviteter hos unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att realisera detta används olika metoder, såsom observation och intervju med stöd av alternativ kommunikation. Enkätutveckling genom kognitiv anpassning har också genomförts.Forskningen utgår dels från individens egna upplevelse samt utifrån närståendes perspektiv på personernas internetanvändande och delaktighet.

Undervisning i arbetsterapi

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå, och i arbetsterapi, avancerad nivå. Exempelvis som kursansvarig, basgruppshandledare bland annat i termin 1 och 3 på grundnivå, och i integrerade lärmoment utifrån IPL inom Medicinsk fakultet. Undervisar även om min forskning på andra program och i professionellt förhållningssätt på grund, och avancerad nivå.

Om mig Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Leg arbetsterapeut 1998
  • Medicine magisterexamen 2005
  • Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap 2020

Uppdrag

  • Internationell akademisk koordinator för Arbetsterapeutprogrammet, IAK
  • Ledamot i programutskottet Arbetsterapeutprogrammet
  • LSG för SACO-S

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll