Fotografi av Kristin Alfredsson Ågren

Kristin Alfredsson Ågren

Universitetslektor

Jag är arbetsterapeut och forskar om digital delaktighet och aktiviteter i dagliga livet för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag samverkar gärna inom såväl praktiskt verksamhet, forskning som utbildning. 

Digital delaktighet

Internetanvändning och digital delaktighet i vardagliga livets aktiviteter hos unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mina forskningsområden är digital delaktighet och delaktighet i vardagliga livets aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Pågående forskningsprojekt handlar fortsatt om digital delaktighet för målgruppen, men också om hälsosamma levnadsvanor och digital stöd för unga med intellektuell funktionsnedsättning samt effekter av COVID19 på LSS-insatser och möjligheter till arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Olika metoder, såsom observation och intervju med stöd av alternativ kommunikation liksom enkätutveckling genom kognitiv anpassning används. Forskningen utgår  från individens egna upplevelse, men också utifrån närståendes perspektiv samt professionella. 

Undervisning i arbetsterapi

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå, och är kursansvarig för termin 3. Handleder uppsats på avancerad nivå samt bihandleder doktorander.  

Om mig

Akademisk examen

  • Leg arbetsterapeut 1998
  • Medicine magisterexamen 2005
  • Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap 2020

Uppdrag

  • Internationell akademisk koordinator för Arbetsterapeutprogrammet, IAK
  • Ledamot i programutskottet, Arbetsterapeutprogrammet
  • Personalföreträdare i FSM samt LSG för SACO-S

Publikationer

2023

Ulrika Müssener, Pontus Henriksson, Catharina Gustavsson, Hanna Henriksson, Marten J. Tyrberg, Stefan Johansson, Kristin Alfredsson Ågren (2023) Promoting Healthy Behaviors Among Adolescents and Young Adults With Intellectual Disability: Protocol for Developing a Digital Intervention With Co-Design Workshops JMIR Research Protocols, Vol. 12, Artikel e47877 Vidare till DOI
Kristin Alfredsson Ågren, Helena Hemmingsson, Anette Kjellberg (2023) Internet activities and social and community participation among young people with learning disabilities British Journal of Learning Disabilities, Vol. 51, s. 125-134 Vidare till DOI
Gustavsson Holmström Marie, Kristin Alfredsson Ågren (2023) Intellektuell funktionsnedsättning och rätt till fritid De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, s. 139-154

2022

Darren Chadwick, Kristin Alfredsson Ågren, Sue Caton, Esther Chiner, Joanne Danker, Marcos Gomez-Puerta, Vanessa Heitplatz, Stefan Johansson, Claude L. Normand, Esther Murphy, Piotr Plichta, Iva Strnadova, Eva Flygare Wallen (2022) Digital inclusion and participation of people with intellectual disabilities during COVID-19: A rapid review and international bricolage Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Vol. 19, s. 242-256 Vidare till DOI

2021

Kristin Alfredsson Ågren (2021) Internet och delaktighet: Hur unga med intellektuell funktionsnedsättning använder internet

Forskning

Arbetsterapeutprogrammet

Nyheter

Organisation