krial48

Kristin Alfredsson Ågren

Universitetsadjunkt

Mitt arbetsliv har innefattat möten med personer med utvecklingsstörning. Det väckte mitt intresse för hur de ser på sin delaktighet i vardagens aktiviteter. Jag utforskar digitala aktiviteter för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Internetanvändning och delaktighet

I mitt avhandlingsarbete utforskas internetanvändning och delaktighet i vardagliga aktiviteter hos unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att realisera detta behöver olika metoder tillämpas, såsom observation och intervju med stöd av alternativ kommunikation. Forskningen utgår dels från individens egna upplevelse samt utifrån närstående och yrkesverksammas perspektiv på personernas internetanvändande och delaktighet.

Undervisning i arbetsterapi

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå och i arbetsterapi, avancerad nivå.

  • Basgruppshandledare bland annat i termin 1 på grundnivå, där fokus bl.a. är interprofessionellt lärande. Undervisar även i professionellt förhållningssätt på avancerad nivå.
  • Basgruppshandledare i integrerade lärmoment utifrån IPL inom Medicinska fakulteten.
  • Handledare examensarbeten grundnivå.

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Nätverk, uppdrag och akademisk examen
Visa/dölj innehåll

Nätverk

  • Doktorand inom forskarmiljöerna Arbetsterapi och Omvårdnad vid Avdelningen för arbetsterapi och Avdelningen för omvårdnad.
  • Ingår i referensgruppen för projektet "Jag på nätet" som leds av Byrån mot diskriminering i Östergötland.

 

Uppdrag

  • Internationell akademisk koordinator för Arbetsterapeutprogrammet, IAK. 
  • Ledamot i programutskottet Arbetsterapeutprogrammet.

Akademisk examen

  • Leg arbetsterapeut 1998
  • Medicine magisterexamen 2005

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom arbetsterapi
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll