8FO0112

Kursen behandlar de vanligaste biostatistiska metoderna. Fokus ligger på att studenterna ska veta när en metod ska användas, hur man tolkar resultaten från statistikprogram och att utvärdera användningen av de statistiska metoder som används i vetenskapliga artiklar. Kursen tar också upp statistiska aspekter på studiedesign för experimentella, kliniska och observationsstudier liksom validitet, kontroll av fel samt urvalsstorleks- och powerberäkning.

Du hittar all information om antagningskrav osv i kursplanen.


Anmälan

Förkunskaper

Du behöver ha baskunskaper i statistiska termer och begrepp. För att säkerställa att du har de förkunskaper som krävs, använd dig av självtestet nedan. Om du har problem att besvara frågorna rekommenderar vi att du förbereder dig genom att läsa ur den föreslagna litteraturen nedan.