Ett förändrat klimat gör att samhället måste anpassa sig och vidta åtgärder vid exempelvis översvämningar och värmeböljor. Nu lanseras en vägledning på webben för hur man kan arbeta med klimatanpassning. Bakom guiden står Linköpings universitet tillsammans med Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas av klimatförändringar och exempelvis kommuner, landsting och företag arbetar med frågan. Men hittills har det varit svårt för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar att hitta samlad information. Därför har Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, vid Linköpings universitet och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI tagit fram en guide på webben. Portalen innehåller verktyg och stöd från många nationella myndigheter.

– Vägledningen ska vara till hjälp både för att komma igång med klimatanpassning, men också för den som vill komma vidare, säger Mattias Hjerpe, föreståndare för CSPR, vid Linköpings universitet.

Från avfall till översvämning

I guiden, som presenterar allt från hur klimatet förändras till vad det innebär för samhället, har Centrum för klimatpolitisk forskning sammanställt och ordnat verktyg, metoder och stöd för hur man kan anpassa samhället till klimatförändringar på ett strukturerat sätt.

– För den kommun som är intresserad av stöd för att arbeta med exempelvis översvämning, värmebölja eller ta ett helhetsgrepp om klimatanpassningsfrågan, finns information om hur man går tillväga. Vi hoppas att det här ska underlätta i arbetet, säger Mattias Hjerpe.

Här hittar du mer information om Klimatanpassningsportalen


Publicerad 2015-09-21