Stiftelsen Hälsofonden skapades efter diskussioner mellan företrädare för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland under våren 1995. I samband med denna diskussion så erhöll Medicinska fakulteten en gåva att utgöra en grundpott för stiftelsen.

Medicinsk forskning kräver resurser och behöver därför mycket stöd. Hälsofonden erbjuder en väg för människor  och organisationer som vill stödja det regionala arbetet för den medicinska utvecklingen. Vi i Hälsofondens styrelse är tacksamma för alla bidrag. Kanske detta kan vara ett bra alternativ för dig som vill hedra en anhörig eller vän. Det  kan vara en hyllning i stället för traditionella presenter eller en julhälsning. Ett bidrag till Hälsofonden blir då en uppskattad gest som också i förlängningen kan bidra till något gott för oss alla.

Hit går pengarna

Johan Dabrosin Söderholm, ordförande i Hälsofonden och professor i kirurgi vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet:

"Forskning är en mycket viktig uppgift för Medicinska fakulteten och vi har många duktiga forskare. Medicinsk forskning är resurskrävande. I gengäld ger forskningsresultaten stor utdelning i form av förbättrad vård och behandling. Vi glömmer lätt att behandlingsmetoder tidigare saknades  för många sjukdomar exempelvis vid leukemi, diabetes och infektionssjukdomar. Trots talrika forskningsframgångar under gångna år finns fortfarande rader av olösta frågor. Du kan här hjälpa våra forskare genom ett bidrag, stort eller litet!"

Ditt bidrag kommer oavkortat att stödja den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen vid Medicinska fakulteten och Region Östergötland. Du har också möjlighet att rikta Din gåva till något av nedanstående forskningsområden. Detta anges i så fall vid inbetalningen.

 • Allergisjukdomar och astma
 • Hjärt-,kärl- och lungsjukdomar
 • Alzheimer
 • Mag-  och tarmsjukdomar
 • Neurologi, smärta och anestesi
 • Reumatiska sjukdomar
 • Njurmedicin
 • Blodsjukdomar
 • Endokrinologi
 • Stroke
 • Cancer

Hälsofonden, som administreras ideellt med minimala omkostnader, stöds av regionen och universitetet.

En grupp med sakkunniga  forskare prioriterar bland projektansökningarna och Hälsofondens styrelse beslutar. Gruppen som prioriterar består av dekanus, prodekanus och forskningsdirektör inom Region Östergötland.

Gåvor

Bankgiro: 518-7539
Swish: 123 447 69 17


Till dig som väljer att stödja
medicinsk utveckling via Hälsofonden
vill vi rikta ett varmt tack på förhand!