Stiftelsen Hälsofonden: Alzheimer och övrig medicinsk och vårdvetenskaplig forskning (24 sökande)

115 000 kr

Florianna Tsolaki - Th1 och Th2 chemokiner, vaccin inducerad immunitet och kosttillskott med ω-3 fettsyror till barn med atopisk sjukdom

85 339 kr

Lovisa Johansson - Involvement of Exosomes and Prion protein in the Propagation of Amyloid β

64 581 kr

Mats Westas - Långtidsuppföljning och faktorer som kan påverkar effekt av Internetbaserad kognitiv beteendeterapi på patienter med hjärtsjukdom och depression – En randomiserad kontrollerad studie 6- och 12-månader efter behandlingen

35 080 kr

Jan Neelissen - Karotenoider och subklinisk koronarsjukdom