Här finner du en förteckning över Medicinska fakultetens hedersdoktorer samt kriterier och information för att nominera en person till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. 

Kriterier för att utse hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten

Vem kan föreslås som hedersdoktor?

  • En person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskapliga nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär. Traditionen att promovera sådana personer som inte gått den vanliga examensvägen, men som på annat sätt gynnat forskningen direkt, t.ex. genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället, är en del av universitetets strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället.
  • En akademiker som på olika sätt betytt mycket för fakulteten inom:
    • Forskning
    • Forskarutbildning eller annat vetenskapligt utbyte
    • Undervisning och pedagogisk utveckling.

Förslag till hedersdoktor lämnas till dekanus.medfak@liu.se. Förslagen ska innehålla den föreslagnas namn, kontaktuppgifter, cv samt förslagsställarens motivering. Det ska framgå för vilken kategori ovan som motiveringen gäller.

Tidigare hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten

2024 Cindy W. Christian

2023 Lennart Nordenfelt

2022 Barbara Riegel

2020 Derek McKay

2018 Niklas Ekdal och Pia Minati

2017 Graham Hendry, Australien och Sara Mohammad, Sverige

2016 Ingrid Asp, Sverige

2015 Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander, Sverige, Linda Penn, Kanada

2014 Curt Karlsson, Sverige och Paul Batalden, USA

2013 Jonas Gardell, Sverige och Joel Ernst, USA

2012 Simeon Mining, Kenya

2011 Åke Björn, Sverige

2010 Richard P Ellen, Kanada

2009 Jonas Jacobsson, Sverige och David Dance, Storbritannien

2008 Gerda Antti, Sverige och Christopher K. Glass, USA

2007 Henrik Ekman, Sverige; Afaf Meleis, USA

2006 Surendra Sharma, USA

2005 Lennart Johansson; Per Jynge, Norge; Ann-Mari Sjösvärd, Sverige

2004 Philip Cohen, UK; Jeffrey Ford Williamson, USA

2003 Arne Johansson, Sverige

2002 Ann F Bolger, USA; Louis J Ignarro, USA; Kazuya Taniguchi, Japan

2001 Arthur D.Craig, USA; John W.Eaton, USA; Haroun Karap, Kenya

2000 Astrid Lindgren; Michael Rosenfeld, USA;Carolyn Beebe Smith, Bethesda

1999 Enrique Cadenas, USA; Gary Kielhofner, USA; Elisabeth Killander

1998 Michael Benjamin, Wales; Frej Fyhrquist, Finland

1997 Åke Ask; Richard J Heald, GB

1996 Charles Engel, Storbritannien; Gregory Schultz, USA; John Reagan, USA

1995 Karin von Schilling, Canada Patrick Holt, Australien; Norman W Thompson, USA

1994 HM Drottningen; Daniel P Lew, Schweiz Yngve Karlsson

1993 Kenneth A Jacobson, USA; Michael Owen-Smith, UK

1992 Michael P Hlastala, USA; Rajindar Sohal, USA

1991 Alvaro Macieira-Coelho, Frankrike; Howard Eder, USA

1990 Lise Heding, Danmark; Ron McAuley, Canada; Marcus Skogh

1989 Tom R DeMeester, USA; Ragnar Gustafsson;

1989 Thomas P Stossel, USA

1987 Astrid Janzon; Henrik Kehlet, Danmark; Rudolf Schlaug; Roy H Steinberg, USA

1986 Helen Caldicott, USA; William F House, USA; Moshe Prywes, Israel; Kristian Thomsen, Danmark

1984 Henry Larsby; Milan R Dimitrijevic, Jugoslavien

1982 Alva Myrdal; Myron B Laver, USA; Charles E Pope II, USA; Torsten Wiesel

1980 Rune Andréasson; Per Arnander; Arnold Feinstein, England; William Haskell, USA; Jyh-Fa Kuo, USA; Lennart Sundell

1977 Hans Berlin; Arne Lundh; Samuel Spicer, USA

1975 Frederick Crescitelli, USA; Bo af Ekenstam; John Fredrickson, Canada

1973 Theodore W Rall, USA; Nils Wranne

1973 Douglas P Bryce, Canada; Robert R A Coombs, UK