14 januari 2016

Nya behandlingsmetoder mot fetma är målet för cellbiologen Anita Öst. Som en av 2015 års Ragnar Söderbergforskare i medicin får hon 8 miljoner kronor till sin forskning.

Anita Öst studerar kroppens så kallade epigenetiska program – molekylära mekanismer som överför förvärvade egenskaper från förälder till barn. Det är troligt att dessa program påverkar vårt ätbeteende och hur mycket fett vi lägger på oss.

Som studieobjekt använder hon bananflugor, Drosophila melanogaster, som förökar sig snabbt och kan modifieras med många tillgängliga genetiska verktyg. Tidigare forskning har visat att mängden socker som en flughanne äter dagarna före parning har betydelse för hur feta hans söner blir.

Förhoppningen är att kunna manipulera de epigenetiska programmen och på sikt bidra till nya behandlingsmetoder för fetma och fetmarelaterade sjukdomar.

2015 utsågs Ragnar Söderbergforskare i medicin för fjärde året. Hittills har sammanlagt 28 unga, lovande forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen.

Relaterat innehåll