11 december 2014

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling från LiU av Birgitta Thorslund, forskare på VTI.

– De skillnader som jag har sett i mina studier pekar entydigt på att bilförare med hörselnedsättning generellt är mer försiktiga än förare med normal hörsel, säger Birgitta Thorslund.

Förare med nedsatt hörsel utgör inte på något sätt utgör en större riskgrupp i trafiken än andra förare.
Avhandlingen fast att det inte finns något behov av att justera hörselkraven när det gäller körkortsinnehav. Något som kanske annars inte hade varit helt orimligt att tänka sig utifrån det faktum att antalet äldre bilförare ökar kraftigt både i Sverige och i övriga Europa. Omkring 20 till 30 procent av förare över 70 år har nedsatt hörsel.

Birgitta Thorslunds avhandling grundar sig på tre delstudier. En enkätstudie, en studie i körsimulator och en studie i verklig trafik. I samtliga studier har en grupp förare med normal hörsel jämförts med en grupp förare med nedsatt hörsel.

Kör mer noggrant

Simulatorstudien visade bland annat att förare med nedsatt hörsel sänker hastigheten mer än normalhörande när trafiksituationerna blir komplexa och kraven på föraren ökar. I studien i verklig trafik användes bland annat en utrustning som mäter ögonrörelser. Här visade det sig att förare med hörselnedsättning oftare tittar i backspegeln och vid sidan av vägen än vad förare med normal hörsel gör.

Birgitta Thorslund forskar främst inom området trafikmedicin vid VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut.
Avhandlingen Effects of hearing loss on traffic safety and mobility är framlagd vid Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.


Publicerad 2014-12-11