I det här delprojektet av forskningsprogrammet ICT for Self-care utvecklar och utvärderar vi genomförbarheten och kostnadseffektiviteten med ett interaktivt självrapportsystem via mobiltelefon för att stödja äldre i deras återhämtning i hemmet efter dagkirurgi.
Äldre kvinna sysslar med smartphone