Ida Järlskog avslutade sina studier på Miljövetarprogrammet 2015 och arbetar idag som forskningsassistent på VTI, ett varierat jobb med betydelse både för människors vardag och för det långsiktiga miljöarbetet.

Namn: Ida Järlskog
Examen: 2015
Jobb: Forskningsassistent på Miljöenheten på Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI)

Vad jobbar du med?

- Flera städer i Sverige och Norden har för höga PM10-halter och uppfyller inte EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen (sand och dubbdäcksslitage). Som forskningsassistent på VTI:s miljöenhet samlar jag in och analyserar vägdamms- och partikelprover. Jag arbetar både i fält, på labb och framför datorn med rapportskrivning och statistiska sammanställningar. Utöver partiklar jobbar jag med vinterväghållning av gång- och cykelbanor. Förhoppningen är att hitta den ideala saltgivan och städmetoden för att kunna minska användningen av salt samtidigt som gång- och cykelbanorna håller en hög kvalitet året runt.

Kan du berätta om ditt jobb?

- Jag har just kommit hem från Trondheim, där jag var gästforskare en vecka på NTNU. Vi arbetade med att testa preventiv saltning, det vill säga att man saltar före ett förväntat snöfall för att förhindra att snön ”binder till asfalten” och blir svår att borsta bort. Vi vet alla hur jobbigt det är att cykla på en snötäckt, slaskig cykelbana. Vi la helt enkelt saltlösning på asfaltsplattor, byggde upp med snö ovanpå som trampades till av en maskin för att simulera ett cykeldäck. Sedan provade vi att sopa bort snön för att se om det satt fast i asfalten eller om det släppte. Jag var i Finland veckan innan i ett nordiskt projekt där vi samlade in prover för att titta på hur mycket inandningsbara partiklar det blir av sanden man sandar vintervägar med. Det blir mycket resande. De projekten jag jobbar med är främst vinterrelaterade Det är högsäsong fram till maj, då gör vi fältmätningar och samlar in data, sen skriver jag rapporter och försöker analysera resultaten efter det.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Det är väldigt varierat, en vecka bortrest, nästa på kontoret, sen är det en vecka i labb. Stockholms stad är den största uppdragsgivaren, det blir mycket resor dit för att förmedla resultat och samla in data. Det är många fältmätningar som görs där också.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det är så varierande, att jag är med hela vägen från insamling av prover till analys, rapport och utveckling av nya metoder. Det blir aldrig enformigt. Vi är ett tvärvetenskapligt institut vilket gör att det finns en bred kompetens och väldigt mycket spännande forskning. Sedan är det förstås kul att jag som assistent får jag göra samma saker som forskarna gör, det är superkul!

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Jag har för lite tid, det är svårt att jobba lagom mycket. Vi är ett oberoende forskningsinstitut som måste hålla oss neutrala. Ofta får vi inte de resultat vi förväntade oss. Det kan vara svårt att inte blanda in personliga åsikter eller värdeord, men det är också en del av charmen, att bara presentera ren fakta.

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

- Alla grupparbeten och all rapportskrivning gav jättemycket faktiskt. Sen var det tack vare miljövetarprogrammet som jag fick jobbet.

Hur gick det till?

- Vi var på studiebesök på VTI under en kurs. Efter det förlade jag kursen ”Tillämpad forskningsmetodik” till VTI, gick bredvid en forskare under en månad. Jag fick ett eget projekt där jag fick göra labbanalyser på fältprover. Det gick så pass bra att jag fick en timanställning och parallellt med exjobbet och de sista kurserna jobbade på VTI. Jag var sugen på att läsa en master direkt, men blev erbjuden en fast anställning och kunde såklart inte tacka nej. Jag kände mig dessutom redo att jobba ett par år, masterprogrammet finns kvar…

Varför valde du den utbildningen och Linköpings universitet?

- Jag läste kemisk analysteknik ett år men ville vara lite bredare. Jag trivdes bra i Linköping så jag fick leta efter ett program som verkade intressant. Miljö har alltid intresserat mig och legat nära till hands, det blev ett självklart val.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Det var jättebra med praktik, att man får möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare. Bra med ett tvärvetenskapligt program då jag tvingades läsa kurser och texter som man inte hade valt annars, men som har gett mig väldigt mycket såhär i efterhand Bra med valbara kurser i trean så att man kan välja en mer naturvetenskaplig inriktning.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag var fadderist under LinTek samma år som jag började ettan på miljövetarprogrammet. Superkul! Jag var här i Linköping jämt, hade alla kompisar här och pendlade i tre år till Norrköping. Det är lite tråkigt i efterhand att jag inte fick samma kontakt med mina kursare men jag har fått en del riktigt bra kompisar ändå tack vare alla grupparbeten.

Har du något tips till andra som vill läsa på LiU?

- Se till att vara med under nolle-perioden, det är då man träffar mycket folk och alla är i samma sits: Ny stad och man känner ingen. Det kan låta tråkigt, men se till att vara i skolan. Det är mycket tid för egna studier, men det är ändå bra att vara på plats och diskutera med sina kursare.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Examen var speciellt, det var första gången hela klassen var samlad och lärarna höll fina tal. Man kände att nu har vi åstadkommit någonting. Vi hade ceremoni, fick diplom, det kändes som de var stolta över oss.  Sen var året som fadderist riktigt kul. När man efter allt jobb såg att mottagningen fungerade och hur nöjda de nya studenterna var. Det var roligt att kunna ge något tillbaka!