Projektets syfte är att ur olika perspektiv och på flera nivåer studera hur individriktad brottspreventiv samverkan vuxit fram, motiveras och upplevs av samverkanspartner samt de ungdomar och familjer som berörs av detta. 

Ett särskilt arbetssätt - SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) är exemplet som studeras.

Relaterat innehåll