Avdelningen för socialt arbete (SOCARB)

Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering.

Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela livsloppet.

Vid avdelningen ges Socionomprogrammet, Masterutbildning i Socialt arbete, fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning.

Avdelningens forskningsområden:

  • Barn, unga och välfärdens institutioner
  • Äldre
  • Responser på interpersonellt våld
  • Transnationellt socialt arbete
  • Migration
  • Teorivägledd forskning i socialt arbete
  • Välfärdsrätt

Forskning och forskarutbildningVisa/dölj innehåll

Forskningsmiljöer

Samverkansprojekt och forskargrupper

Forskarutbildning

Utbildning - program, fristående kurser och uppdragsverksamhetVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Socialvetenskaplig tidskriftVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll