Avdelningen för socialt arbete (SOCARB)

Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering.

Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela livsloppet.

Vid avdelningen ges Socionomprogrammet, Masterprogramet i Socialt arbete, fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning.

Forskning och forskarutbildning

Forskningsmiljöer

Forskarutbildning

Samverkansprojekt och forskargrupper

Utbildning - program, fristående kurser och uppdragsverksamhet

Nyheter

Vårdpersonal med ryggen vänd mot kameran.

Könsroller ställer till det för chefer i äldreomsorgen

Kvinnliga enhetschefer förväntas komma ihåg folks födelsedagar. Men de utgår också från att deras manliga kollegor bara är där för att göra karriär. En ny doktorsavhandling från LiU visar hur könsroller påverkar lärande i äldreomsorgen.

Anna Olaison, biträdande professor vid Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.

Nytt forskningsprogram letar lösningar för demensvården

År 2050 kan antalet äldre med demensdiagnos ha fördubblats jämfört med idag. Att ge vård och omsorg till alla blir en stor utmaning. Under året drar ett nytt forskningsprogram igång vid LiU för att hitta lösningar för framtiden.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.

Kalender

Socialvetenskaplig tidskrift

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation