14 januari 2016

Genomik och epigenomik öppnar upp för ett nytt sätt att tänka kring medicinering. Mikael Benson vid Linköpings universitet forskar kring individualiserad behandling och han tror att om fem år är det möjligt med skräddarsydbensond behandling för vissa sjukdomar.

Ett stort antal av de patienter som lider av de vanligaste sjukdomarna blir inte friska av de läkemedel som finns i dag och en del drabbas av svåra biverkningar. En orsak till att medicinerna verkar olika är att vanliga sjukdomar beror på ändrad aktivitet hos tusentals gener, i kombinationer som kan skilja sig mellan olika patienter som verkar ha samma sjukdom. Men genom att i framtiden låta patienterna lämna ett blodprov innan behandlingen påbörjas kan man med hjälp av modern genomteknik bestämma en behandling och skräddarsy den.

– Med blodprovet tar man ett ”fingeravtryck” på patienten. Vi tror att epigenetiska markörer kommer att bli speciellt viktiga eftersom de är stabila och lätta att mäta, säger Mikael Benson, professor i pediatrik vid Universitetssjukhuset och föreståndare för Centrum för individualiserad medicinering, CIMed, Linköpings universitet. Han ingår i ett team av forskare inom systemmedicin på Linköpings universitet och landstinget i Jönköping.

Söker efter diagnostiska markörer

Ett litet antal av människans 20 000 gener är inblandade vid ett stort antal sjukdomar. Just nu arbetar CIMed med att hitta diagnostiska markörer för individualiserad medicinering vid olika inflammatoriska sjukdomar. Gemensamt för sjukdomarna är att de orsakas av T-hjälparceller, en typ av vita blodkroppar, som reglerar hur immunförsvaret agerar. CIMed har börjat analysera T-celler från ett stort antal patienter med olika T-cellsassocierade sjukdomar. Det pågår projekt med likartade syften även på andra håll i världen, men CIMeds arbete är unikt eftersom det koncentrerar sig på de delade sjukdomsmekanismerna.Forskaren Mikael Benson i labbet


– Vi fokuserar på dessa eftersom de ser ut att vara väldigt viktiga för patogenes och många mediciner är riktade mot just delade sjukdomsmekanismer. Därför studerar vi epigenitik också många olika sjukdomar, vi vet ännu inte vilken sjukdom som är bäst lämpad att börja personaliserad behandling på, utan kommer att välja den vi tror man får bäst resultat av, säger Mikael Benson.


Han tror att för patienter med svåra sjukdomar och kostsamma behandlingar kan individualiserad behandling kan bli en klinisk realitet inom en femårsperiod.

Felbehandling kostar också

Att mäta människans gener är inte gratis. Men det är heller inte medicinering av patienter som inte svarar på behandling. På tio år har dock kostnaden för att bestämma en människas gener minskat 10 000 gånger och Mikael Benson tror att det kommer att bli ännu billigare de kommande åren.


– Till att börja med kanske genombaserad diagnostik bara används vid svåra sjukdomar och dyrbara behandlingar. Men allt eftersom kostnaden sjunker och vi får mer kunskap kan vi erbjuda fler detta. I framtiden kommer man kunna bestämma hela människans epigenom genom hela livet –och kanske behandla på ett tidigt stadium.


Foto: Forskaren Mikael Benson är forskningsledare i CIMed. Fotograf: Staffan Gustavsson