20 maj 2016


Vem utsätts för risk med en viss teknik och vem drar nytta av den? Det är en av frågorna som ingenjörsstudenter får fundera över när LiU inför etik på schemat.

EtikLinköpings universitet har beslutat att etikundervisning ska ingå i alla utbildningar på tekniska fakulteten. Därför pågår arbetet med att föra in två poäng etik på universitetets 15 olika ingenjörsutbildningar.

- Ingenjörer ställs ofta inför komplexa problem och måste ibland ta beslut under osäkerhet. Då är det viktigt att den som utvecklar tekniken också kan bedöma risken för den. Händelsen i Fukushima är ett extremt exempel på en sådan situation, säger Elin Palm, docent i etik vid Linköpings universitet, som är den som utvecklar kurserna. 

På KTH har man länge sedan länge undervisning om filosofiska aspekter på teknik och dess användning. Likaså ligger Uppsala i startgroparna för integrera teknik och etik på sin tekniska fakultet. Elin Palm tror att medvetenheten om att teknik inte är något värdeneutralt har ökat och att lärosätena sett behovet att utbilda medvetna studenter. 

Är etik i utbildningen viktigare för ingenjörer än för andra?

- Det är en svår fråga. För läkare är det ju också jätteviktigt. Men, ja, ingenjörer har en stor samhällspåverkan så jag tror det kan vara viktigare i deras utbildning än i en humanistisk.

Taggar