Tillverkningsmetoder av kompositmaterial utan autoklaver (out of autoclave - OOA) innebär stora möjligheter för kostnadsbesparingar, speciellt för flygindustrin. Däremot behöver denna metod matchas med nya material som kräver en stor mängd experimentella tester innan de kan användas. Detta projekt syftar till att visa hur OOA kan användas utan att behöva nya material i tillverkningsprocessen.

Kompositmaterial används inom många industriella applikationer, bland annat i flygplanspaneler och -skrov samt satelliter och rymdfarkoster. Tillverkningen av kompositer är dock mycket kostsam eftersom den kräver dyra utrustningsinvesteringar, till exempel en autoklav.

För att hålla nere kostnaderna kan metoder med OOA (out of autoclave) användas. Problemet är dock att dessa tekniker inte trycksätter komponenterna under tillverkningsprocessen, vilket gör det svårare att uppnå en låg andel porer i dem. Halvimpregnerade fiberlaminat och nya hartssystem har utvecklats för att användas med OOA och därmed minska andelen porer i materialet. Användningen av dessa nya material kräver däremot en stor mängd experimentella tester för att validera att de kan användas inom flygindustrin.

Detta projekt syftar till att påvisa att användning av nya material inte krävs. Samma material som idag används med autoklav skulle likväl kunna användas med en innovativ form av OOA-metod - för att hålla nere kostnaderna men samtidigt hålla samma höga kvalitet i materialet.

Partners: RISE SICOMP, Oxeon

Finansiär: Vinnova

Resultat

Projektets resultat går att läsa på dess engelska sida: Innovative and cost-effective manufacturing out of autoclave for composite materials

Forskare