Expert i karaktärisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer 

Totalt har jag över 11 års erfarenhet av forskning och utveckling kopplat till polymera kompositmaterial. Mitt kompetensområde är karaktärisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer med hjälp av både förstörande och oförstörande provning (NDT) samt finita elementmetoden (FEM).

Mitt arbete med kompositmaterial började med min masteruppsats där jag studerade mikroskadeinitiering och skadetillväxt i laminerade kompositer under termomekanisk belastning med förstörande provning. Fortsättningen på det arbetet var ämnet för min doktorsexamen. 

Åren efter doktorandstudierna har varit mycket produktiva för mig när det kommer till internationellt nätverkande och forskningssamarbete. Förutom deltagande i konferenser och workshops har jag etablerat ett aktivt samarbete med små och medelstora företag (SMF), stora företag, forskningsinstitut och universitet. Jag har lett flera nationella och europeiska projekt och arbetat i nära samarbete med b.la. SAAB och AIRBUS. Från oktober 2013 till maj 2021 arbetade jag på RISE SICOMP som forskningsingenjör och sedan som senior forskare inom utmattning av kompositmaterial. År 2018-2019, under en period på 14 månader var jag tillförordnad gruppchef på RISE SICOMP.

Min forskning har presenterats totalt i 13 vetenskapliga artiklar, 9 konferensartiklar och på mer än 23 internationella konferenser.

Jag handledde en doktorand (avhandlingen försvarades i juni 2019) och handleder för närvarande två doktorander.  Jag har också handlett flera master/ bachelor-avhandlingar.

I september 2019 fick jag min docentexamen inom teknikmaterial från LiU. Sedan juni 2020 är jag medlem i IMAs (Innovative Materials Arena) ”Scientific Advisory Board” i Linköping.

Undervisning

Jag är involverad i följande kurser:
  • Lättkonstruktion – Lätta konstruktionsmaterial, TMKM09
  • Industriella materialval, TMKM14
  • Polymera material, TMKM17
  • Kompositmaterial, TMKO04
  • Avancerade material och miljön, TMKO01

Det finns mer information på min engelska sida, välj språk i toppen av den här sidan!

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Kollegor

Organisation