Expert i karakterisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer 

Jag arbetar som Senior forskare på RISE SICOMP, det svenska institutet för kompositer, och jag är även gästlektor (20%) vid Linköpings universitet. Totalt har jag över 10 års erfarenhet av forskning och utveckling kopplat till polymera kompositmaterial. Mitt kompetensområde är karakterisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer med hjälp av både förstörande och oförstörande provning (NDT) samt finita elementmetoden (FEM).

Mitt arbete med kompositmaterial började med min masteruppsats där jag studerade mikroskadeinitiering och skadetillväxt i laminerade kompositer under termomekanisk belastning med förstörande provning. Fortsättningen på det arbetet var ämnet för min doktorsexamen. 

Åren efter doktorandstudierna har varit mycket produktiva för mig när det kommer till internationellt nätverkande och forskningssamarbete. Förutom deltagande i konferenser och workshops har jag etablerat ett aktivt samarbete med små och medelstora företag (SMF), stora företag, forskningsinstitut och universitet. Jag har lett flera nationella och europeiska projekt och arbetat i nära samarbete med b.la. SAAB och AIRBUS. År 2018-2019, under en period på 14 månader var jag tillförordnad gruppchef på RISE SICOMP.

Sedan 2015 har jag varit aktiv på LiU där min roll inte bara varit begränsad till undervisning inom komposit utan jag har varit mycket aktiv för att få in externa medel för att på nytt kunna starta upp forskningsverksamheten inom kompositmaterial. Jag har också handlett flera master- / kandidatuppsatser och för närvarande sam-handleder jag två doktorander.

I september 2019 fick jag min docentexamen inom teknikmaterial från LiU. Sedan juni 2020 är jag medlem i IMAs (Innovative Materials Arena) ”Scientific Advisory Board” i Linköping.

Undervisning

Jag är involverad i följande kurser:
  • Lättkonstruktion – Lätta konstruktionsmaterial, TMKM09
  • Industriella materialval, TMKM14
  • Polymera material, TMKM17
  • Kompositmaterial, TMKO04
  • Avancerade material och miljön, TMKO01

Det finns mer information på min engelska sida.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

OrganisationVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll