Presentation

Jag arbetar som senior forskare på Swerea SICOMP (Swedish Institute of Composites) där mina huvudområden är mikromekanik, skademekanismer, utmattning och finitaelement-analyser av kompositmaterial. Vidare leder jag flertalet nationella och europeiska projekt och där vi arbetar nära företag som SAAB och AIRBUS. Sedan 2016 arbetar jag deltid vid Linköpings universitet som gästlektor. På Linköpings universitet ligger mitt fokus på att ge föreläsningar om kompositmaterial och att skriva ansökningar där både SICOMP och Linköpings universitet är partners.
 
Jag är involverad i följande kurser:

  • Lättkonstruktion – Lätta konstruktionsmaterial, TMKM09
  • Industriella materialval, TMKM14
  • Polymera material, TMKM17

Det finns mer information på min engelska sida.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019