Fotografi av Mohamed Sahbi Loukil

Mohamed Sahbi Loukil

Biträdande professor

Mitt kompetensområde är karaktärisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer med hjälp av både förstörande och oförstörande provning (NDT) samt finita elementmetoden (FEM).

Expert i karaktärisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer 

Totalt har jag över 11 års erfarenhet av forskning och utveckling kopplat till polymera kompositmaterial. Mitt kompetensområde är karaktärisering av mekaniska egenskaper och skador i lättvikts-kompositstrukturer med hjälp av både förstörande och oförstörande provning (NDT) samt finita elementmetoden (FEM).

Mitt arbete med kompositmaterial började med min masteruppsats där jag studerade mikroskadeinitiering och skadetillväxt i laminerade kompositer under termomekanisk belastning med förstörande provning. Fortsättningen på det arbetet var ämnet för min doktorsexamen. 

Åren efter doktorandstudierna har varit mycket produktiva för mig när det kommer till internationellt nätverkande och forskningssamarbete. Förutom deltagande i konferenser och workshops har jag etablerat ett aktivt samarbete med små och medelstora företag (SMF), stora företag, forskningsinstitut och universitet. Jag har lett flera nationella och europeiska projekt och arbetat i nära samarbete med b.la. SAAB och AIRBUS. Från oktober 2013 till maj 2021 arbetade jag på RISE SICOMP som forskningsingenjör och sedan som senior forskare inom utmattning av kompositmaterial. År 2018-2019, under en period på 14 månader var jag tillförordnad gruppchef på RISE SICOMP.

Min forskning har presenterats totalt i 13 vetenskapliga artiklar, 9 konferensartiklar och på mer än 23 internationella konferenser.

Jag handledde en doktorand (avhandlingen försvarades i juni 2019) och handleder för närvarande två doktorander.  Jag har också handlett flera master/ bachelor-avhandlingar.

I september 2019 fick jag min docentexamen inom teknikmaterial från LiU. Sedan juni 2020 är jag medlem i IMAs (Innovative Materials Arena) ”Scientific Advisory Board” i Linköping.

Undervisning

Jag är involverad i följande kurser:
  • Lättkonstruktion – Lätta konstruktionsmaterial, TMKM09
  • Industriella materialval, TMKM14
  • Polymera material, TMKM17
  • Kompositmaterial, TMKO04
  • Avancerade material och miljön, TMKO01

Det finns mer information på min engelska sida, välj språk i toppen av den här sidan!

Publikationer

2024

Mohamed Sahbi Loukil, Sergio Costa, Mats Bergwall, H. S. Deepthi Prasad, Florence Moreau, Mikael Segersäll, Zlatan Kapidzic, Robin Olsson (2024) Experimental and numerical investigation on bearing behavior of hybrid thin/thick-ply composite laminates Composite structures, Vol. 331, Artikel 117888 Vidare till DOI
A. Pupurs, Mohamed Sahbi Loukil, E. Marklund, J. Varna, D. Mattsson (2024) Transverse Crack Initiation in Thin-Ply Laminates Subjected to Tensile Loading at Low and Cryogenic Temperatures Mechanics of composite materials, s. 1049-1064 Vidare till DOI

2023

Stefan B. Lindstrom, Hannes Wemming, Zlatan Kapidzic, Mohamed Sahbi Loukil, Mikael Segersäll (2023) Integrated digital image correlation for mechanical characterization of carbon fiber-reinforced polymer plates Composite structures, Vol. 305, Artikel 116501 Vidare till DOI
Moez Souissi, Abdelwaheb Trigui, Ilyes Jedidi, Mohamed Sahbi Loukil, Makki Abdelmouleh (2023) Bio-based composite as phase change material including spent coffee grounds and beeswax paraffin Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 40, s. 2342-2355 Vidare till DOI
Dženan Hozić, Carl-Johan Thore, Christopher Cameron, Mohamed Sahbi Loukil (2023) Deterministic-based robust design optimization of composite structures under material uncertainty Composite structures, Vol. 322, Artikel 117336 Vidare till DOI

Nyheter

Två kvinnor med diplom och blommor.

Emma och Agnes belönades för sitt exjobb

Ett år efter examen från Linköpings universitet kom en extra belöning till civilingenjörerna Agnes Karlén och Emma Torstensson: Ett stipendium på 30 000 kronor, för masteruppsatsen om kompositmaterial.

Svenska flaggan, EU-flaggan, LiU-loggan, Loggan för naturvetenskapliga fakulteten i Sfax, Tunisien mfl.

Samarbete mellan LiU och Naturvetenskapliga fakulteten i Sfax

Ett nytt samarbete mellan LiU och Naturvetenskapliga fakulteten i Sfax, Tunisien, kommer att möjliggöra mobilitet och utbyte för doktorander och lärare inom båda organisationerna. Detta samarbete sker inom materialvetenskap.

Människor som sitter i en föreläsningssal och lyssnar.

LiU inspirerar med spetskompetens inom materialteknik och sensorer

LiU arrangerade ett fängslande event som samlade forskare och experter inom området materialteknik och sensorer. En av höjdpunkterna på eventet var presentationen av professor Olfa Kanoun, en framstående forskare inom mät- och sensorteknik.

Kollegor

Organisation