30 mars 2015

En avancerad interaktiv studio på Linköpings universitet ska erbjuda politiker, forskare och planerare tekniskt stöd i möten där svåra beslut måste fattas. Måndag 30 mars invigs Norrköpings beslutsarena.

Norrköpings beslutsarenaFoto: Thor Balkhed– Möten där alla deltagare tittar på en persons presentation är inte effektivt vid exempelvis stadsplanering eller krishantering. Då behöver olika scenarier och åtgärder enkelt kunna jämföras. Arenan är svaret på ett behov av större interaktivitet, säger universitetslektor Tina-Simone Neset, föreståndare för arenan.

Inget liknande i Europa

Beslutsarenan är ett resultat av forskning inom interaktiv visualisering samt deltagandeforskning. Totalt har den nio projektorer och alla deltagare kan koppla upp sig och visa information samtidigt på en cylindrisk skärmvägg som är sex meter i diameter. Data, grafik och simuleringar kan enkelt flyttas fram och tillbaka på skärmväggen.
– Vad vi vet finns ingen liknande arena i Europa, säger Tina-Simone Neset.

Vårdärenden och virtuella konferenser

Men det är inte bara vid eventuella katastrofer och i stadsplanering som arenan kan fungera som beslutsstöd. Den kan också vara till hjälp i exempelvis budgetarbete, vårdärenden eller för virtuella konferenser. Den kommer också bli ett stöd vid presentation av forskning och tanken är att universitetets studenter i bland annat miljövetenskap ska få tillgång till arenan.

Norrköpings beslutsarena är utvecklad av forskare på centrum för klimatpolitisk forskning, tema miljöförändring och C-Research vid Linköpings universitet i samarbete med SMHI. Den har finansierats av Norrköpings fond för forskning och utveckling, Linköpings Universitet och genom en donation av Luftfartsverket.

2015-03-30