Att läsa ett internationellt masterprogram ger nya insikter och perspektiv. För Jessica lockar ett framtida arbete med utveckling av hållbara samhällen, både klimatmässigt och socialt.

Jessica Pengel läser sista året Strategic Urban and Regional Planning. Hon kommer från Stockholm och läste internationell ekonomi på gymnasiet. Efter gymnasiet jobbade, reste och pluggade hon ett par år innan hon hittade samhällsplanerarprogrammet på LiU som hon läste innan hon började på Strategic Urban and Regional Planning.

Varför sökte du Strategic Urban and Regional Planning?

Jag sökte programmet eftersom jag inte kände mig helt klar med plugget, jag ville bygga vidare på och fördjupa de kunskaper som jag fick på kandidatprogrammet. Jag valde att stanna på LiU eftersom jag tyckte kurserna på programmet verkade intressanta och aktuella. De fyra framtidsområden som programmet är uppbyggt kring ligger helt rätt i tiden och är alla områden som jag gärna vill arbeta med efter studierna. Sedan är det så klart skönt att vara bekant med lärarna och ha en viss förståelse för hur programmet är uppbyggt.

Vad betyder det för dig att programmet är internationellt?

Det har inneburit att jag har fått klasskompisar från hela världen. Det ger nya insikter om problem som jag annars bara ser ur ett svenskt perspektiv. Det leder till intressanta diskussioner och exempel under seminarier och föreläsningar.

Vad har du för framtidsplaner?Ung kvinna i röd-vit klänning med neonskyltar i bakgrunden

Just nu ligger fokus på en höst med praktik och en vårtermin av uppsatsskrivande, men jag hoppas att jag i framtiden kan jobba med utvecklingen av hållbara samhällen. Särskilt när det kommer till att anpassa städer för det förändrade klimatet eller att utveckla mer socialt hållbara samhällen. Ganska luddigt just nu, men jag känner att det finns mycket intressant inom den strategiska planeringen som jag skulle vara intresserad av att jobba med.

Hur har det första året med programmet varit?

Det har varit bra! Såklart hade det varit ännu mer utvecklande om man hade kunnat träffa klasskompisarna och lärarna ansikte mot ansikte på seminarier och föreläsningar, men jag tycker distansläget ändå fungerat fint. Vi har även haft flera intressanta kurser som handlat om allt från förvaltning till digitalisering och klimatanpassning.

Jag tyckte att kursen om klimatomställning var extra intressant. Det var kul att man fick jobba konkret med en specifik stads omställning och utvärdera vilka insatser och förändringar man skulle vilja implementera där.

I kursen om digitalisering fick vi även prova på ett nytt sätt att redovisa genom en plattform som heter gather.town. Det var ganska likt Habbo hotel (för de som minns det) och det var kul att göra något annat än en Powerpoint på Zoom

Det ska också bli spännande att under praktikperioden komma ut på en arbetsplats och se hur mina kunskaper kan komma till användning. Praktiken jag gjorde i min kandidat återkom jag ofta till som ett sätt att jämföra och koppla samman teori och praktik. Jag tror att det kommer bli samma sak i höst. Förhoppningsvis kommer praktiken även bli en bra grund för mitt framtida arbetsliv genom att skapa nya kontakter och få en känsla för vad jag vill arbeta med.

Mer om utbildningen