Strategic Urban and Regional planning, masterprogram, 120 hp

Vallastaden, fasader mot norr, i augusti 2017 strax innan Bomässan.
Thor Balkhed

Utbildningen är inriktad mot strategisk samhällsplanering, och bygger förståelse för långsiktiga och komplexa urbana och regionala planeringsprocesser. En samhällsplanerare som arbetar med strategisk samhällsplanering ska kunna leda översiktlig planering på olika samhällsnivåer; lokalt, nationellt, internationellt och globalt.

Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2020, Helfart, Linköping

Det rör sig om planeringsprocesser där många olika aktörer inom den offentliga förvaltningen, näringsliv och civilsamhället involveras. Programmet fokuserar på frågor och problem i ett europeiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid de hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför, gällande bland annat klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. För att kunna hantera dessa utmaningar ska du kunna göra kvalificerade bedömningar om den komplexa verkligheten och med det som underlag sätta upp mål, formulera strategier och leda planeringsprocesser.

Programmet ger dig förutsättningar för att arbeta med kvalificerat utredningsarbete, handläggningsarbete och utvecklingsarbete, samt med projektledning, arbetsledning och processledning, inom samhällsplanering. Inom programmet ges möjlighet till utbytesstudier och att göra praktik. Programmet förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Information på Engelska
Visa/dölj innehåll