Strategic Urban and Regional Planning, masterprogram, 120 hp

Utbildningen är inriktad mot strategisk samhällsplanering, och bygger förståelse för långsiktiga och komplexa urbana och regionala planeringsprocesser. En samhällsplanerare som arbetar med strategisk samhällsplanering ska kunna leda översiktlig planering på olika samhällsnivåer; lokalt, nationellt, internationellt och globalt.

Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Det rör sig om planeringsprocesser där många olika aktörer inom den offentliga förvaltningen, näringsliv och civilsamhället involveras. Programmet fokuserar på frågor och problem i ett europeiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid de hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför, gällande bland annat klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. För att kunna hantera dessa utmaningar ska du kunna göra kvalificerade bedömningar om den komplexa verkligheten och med det som underlag sätta upp mål, formulera strategier och leda planeringsprocesser.

Programmet ger dig förutsättningar för att arbeta med kvalificerat utredningsarbete, handläggningsarbete och utvecklingsarbete, samt med projektledning, arbetsledning och processledning, inom samhällsplanering. Inom programmet ges möjlighet till utbytesstudier och att göra praktik. Programmet förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Programplan och kurserVisa/dölj innehåll

Kursinformation

Masterprogrammet omfattar två års heltidsstudier (120 hp)

Termin 1 och termin 2

Mer information om kurserna finns på våra studieinfosidor. Klicka på utbildnings- och programplan länken nedan.

Termin 3

Du kan välja mellan valbara kurser och utlandsstudier. Det är möjligt att välja kurser inom samhällsplanering eller kurser inom andra för programmet relevanta huvudområden. Kursernas innehåll och form ger förutsättningar för fördjupad och/eller breddad kunskap inom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Programmet erbjuder valbara kurser om minst 30 hp under förutsättning att tillräckligt många studenter väljer respektive kurs. Väljer du att göra praktik, som valbar kurs, sker detta genom att du själv ordnar praktikplats, vilken ska godkännas av examinator.

Valbara kurser:

Critical perspectives on planning for health, 7,5 credits
Urban and regional planning is also a matter of public health. This course critically investigates the key importance of socio-material space for health. It also highlights the relations between planning interventions and health on individual and societal levels. It provides several perspectives on how health is distributed in society and how health can be affected, keeping in mind different definitions of health and well-being. Special attention is given to how planning for health matters to social justice, and how the built and lived environment can be seen to fit some individuals but exclude others.

Foodscapes in urban and regional strategic planning, 7,5 credits
The course commences with an introduction to the concepts of foodscapes and urban food systems. It will address the challenges that urban planners and landscape architects are facing to shape foodscapes. The course focuses on the role of urban planners in transformation of food practices and food system. Additionally, multi-level perspective and social practice theory will be introduced to describe the linkages between public health, lifestyles, and foodscape. In this course students will learn about tools and strategies for planning interventions in food systems and landscape planning.

The politics of planning – Power, controversies, and legacies, 7,5 credits
The course introduces theories that highlight values and ideologies that permeate governance practices in general, and urban and regional planning in particular. It relates studies of concrete planning projects to governance theory. The cases illustrate how power relations become visible in urban and regional planning processes and manifested in the built environment.

Visualizing Sustainability Challenges and Pathways, 7,5 credits
The course will cover an introduction climate modelling, scenarios and the basics of geospatial and information visualization. Further, the handling of datasets, data collection and creation of presentations for a broad audience ranging from experts and decision makers to the general public will be covered. This course focuses on visualization as a tool for analysis, visual communication of complex linkages between resource consumption, global flows and climate change as well as visualization for decision making and planning in terms of interactive decision theatres through roleplays, narratives and interactive seminars.

Sustainability in the urban realm: city/neighborhood/home, 7.5 credits
The course will focus on sustainability on and between different geographical levels of the urban realm: cities, neighborhoods and homes. Empirical fields that will be covered include urban infrastructures for transportation, energy, waste and water, planning and development of the build environment. Different policy and management approaches to the issues raised during the course will be presented and discussed. Concrete international case studies will be presented and discussed.

Individual specialization in Strategic urban and regional planning; 7,5 Credits
This course enables individual in-depth studies of a selected area of strategic urban and regional planning studies. The course practices qualitative, quantitative methods and / or scientific literature review with connection to urban and regional planning. The course consists of individual studies under supervision.

Internship, 15 credits or 30 credits
In the third semester students have the opportunity to carry out a period of internship within a relevant organization, with work tasks related to the field of strategic urban and regional planning. The course is conducted as an individual internship at an external organization within the field of urban and regional planning with focus to perform a relevant analytical assignment within strategic urban and regional planning.

Termin 4

Du skriver en masteruppsats (30 hp). I kursen planeras, genomförs och skriftligt redovisas ett kvalificerat självständigt arbete inom strategisk samhällsplanering.

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Information på EngelskaVisa/dölj innehåll