23 mars 2017

Hon trodde hon hade kommit till världens mest jämställda land men blev djupt oroad när hon upptäckte att det hedersvåld och förtryck hon flytt ifrån även finns i Sverige. Sedan dess har hon kämpat mot det. Nu blir hon hedersdoktor vid Medicinska fakulteten.

Sara Mohammad, hedersdoktor Medfak 2017– Jag är hedrad, glad och tacksam. Utmärkelsen visar på förståelsen för min och andras kamp. Vi har haft en väldigt, väldigt hög tröskel för vårt arbete men nu är det allt fler som axlar frågan.
Sara Mohammad blir hedersdoktor på grund av sitt ”orädda och modiga engagemang för flickor och yngre kvinnors rättigheter” och för arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och arbeta mot könsstympning. 2001 grundade hon den ideella organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” (GAPF) som arbetar mot hedersvåld och förtryck. Organisationen har bland annat ett mångårigt samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland som sedan 2005 har ett nationellt regeringsuppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och könsstympning.
I sitt Sommarprogram 2016 berättade hon om sina egna erfarenheter av tvångsgifte och hedersrelaterat våld. Ur erfarenheterna från hemlandet växte modet, ursinnet och engagemanget fram. Hon flydde för sitt liv därifrån. 

Kalashnikov mot huvudet

Kampen i det nya hemlandet är inte heller ofarlig, hon lever med en hotbild från både islamistiska och rasistiska grupper men låter sig inte skrämmas.
– Om man fått en kalashnikov mot huvudet så kan det inte bli värre. Att dö för något man tror på är bättre än att tiga för livet och ha konstant dåligt samvete för alla man sviker.
Sara Mohammad flydde från irakiska Kurdistan för att komma undan hedersförtrycket och hotet om att bli skjuten för att hon inte ville underordna sig det. Hon kom till Sverige som kvotflykting 1993 och har sedan dess aktivt arbetat mot hedersvåld.
Nu sitter hon långt från kalashnikovs och överhängande livsfarligt våld. Det är dagen efter Internationella kvinnodagen, Sara Mohammad äter en försenad lunch i solljuset i Trädgårdsföreningen i Linköping. Om någon timme ska hon hålla en föreläsning för läkarstudenter på Campus US.
– Vår organisation fick ett brev från en läkarstudent. På sin praktik hade hon mött en 16-årig kvinna med ett spädbarn i famnen, hon misstänkte att det handlade om ett tvångsgifte. Studenten undrade vad det finns för rutiner och stöd när vården möter patienter som är utsatta för barnäktenskap. Svaret är att det inte finns några riktlinjer. Så utöver att berätta om min egen bakgrund och vår organisation kommer jag att fokusera på bemötande och samtalsmetodik inom vården när man misstänker hedersvåld.

Allvarligt oroad över utvecklingen

Sara Mohammad, hedersdoktor Medfak 2017 Foto: Anna NilsenSara Mohammad är allvarligt oroad över utvecklingen i Sverige. Utifrån sitt arbete på organisationen GAPF och mötet både med utsatta personer – främst kvinnor men även män –, organisationer, politiker och myndighetsföreträdare drar hon slutsatsen att hedersvåldet och förtrycket ökar i de svenska förorterna.
– Mycket av det som kommer till myndigheternas kännedom är bara toppen på isberget. Vi ser även det som finns därunder. Flickor och kvinnor blir allt mer påpassade och ifrågasatta, de kan till exempel mötas vid T-banespärren av unga män som går på dom om varför de är ute på egen hand, och som har synpunkter på deras klädsel. Småflickor på dagis tvingas bära slöja för att dölja sitt hår, de sexualiseras redan när de är några år gamla.
Läget är allvarligt, menar hon. Och det är människorna i förorterna som främst drabbas och får sin frihet beskuren.
Det är dags för Sara Mohammad att bege sig till sin föreläsning. Maten har hunnit kallna, hon verkar inte bry sig. Arbetet för mänskliga rättigheter kommer före de egna behoven. Utom, kanske, några timmar på internationella kvinnodagen. Vad gjorde hon igår?
– Vi hade först ett seminarium om hedersvåld kopplat till fysisk och psykisk hälsa. Och så hade vi en manifestation mot Saudiarabien och att kvinnor omyndigförklaras där. På kvällen var jag hemma, det är jag sällan så det kändes bra att göra något annorlunda just den 8 mars. Så jag njöt av att stå i köket och laga kurdisk mat till mina barn och min kille, bara vara med dom och ha det bra ihop.

Foto: Anna Nilsen

Motiveringen till hedersdoktorsutnämningen: Sara Mohammad utses till medicine hedersdoktor för sitt orädda och modiga engagemang för flickor och yngre kvinnors rättigheter, förebyggande av hedersrelaterat våld och arbete mot könsstympning. Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet ser det som viktigt att försvara dessa sekulära och demokratiska värderingar. Sara Mohammad har genom sitt grundande av och arbete med ideella organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” gjort det till ett viktigt och mycket efterfrågat kunskapscenter på området. Genom att vara en stark röst i debatten sätter hon ljuset på frågor som bokstavligen handlar om liv och död.

GAPF, Riksorganisation mot hedersvåld