Du har kommit rätt! Här kommer du att erbjudas en utbildning som är mångfacetterad och som leder dig till en intressant och stimulerande framtid.

kemilabbÄven om hela livet är en skola så är detta förmodligen första gången som du ställs inför utmaningen att studera efter gymnasiet. Mycket är nytt och känns lite ovant. Alla utbildningar inom kemi-, biologi- och bioteknikområdet inleds med ett baspaket inom kemiområdet för att ge en grundläggande molekylär syn på omvärlden som du kommer att ha nytta av oavsett inriktning på dina senare studier. Om du ska bli kemist, biolog, högskoleingenjör i kemisk analysteknik, kemisk biolog, teknisk biolog eller lärare spelar mindre roll; grundläggande kemikunskaper är viktiga som bas för alla vidare studier inom naturvetenskapen och relaterade teknikämnen. Det råder heller ingen tvekan om att kemikunskaper är nödvändiga för att lösa många av de stora problem som världen ställs inför som energilagring, klimatförändringar och antibiotikaresistens.    

Inom vilket område ska just du specialisera dig? 

I Linköping har vi unika möjligheter och vi är kända för vårt tvärvetenskapliga angreppssätt, där personer med olika bakgrund lyckosamt samverkar för att finna lösningar på samhällsrelevanta problem. I Linköping tillhör kemi-, biologi- och fysikavdelningarna samma institution (IFM). Det gör att möjligheterna till samverkan är stora. På kemiavdelningen i Linköping finns en rad forskargrupper och du kommer att möta aktiva forskare i föreläsningssalarna och i undervisningslabben.

Proteinkemisterna studerar bland annat hur proteiner med felaktiga rymdstrukturer ger upphov till sjukdomar såsom cancer, ALS, Alzheimers och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Detta sker i många fall tillsammans med personer från universitetets medicinska fakultet. Materialkemisterna studerar vilka molekyler och som är bäst lämpade för att bygga upp material som möjliggör bättre och energisnålare elektronik samt de kemiska processer som används för att skapa materialen. Detta sker i nära samarbete med materialfysiker. Organiska kemister utvecklar nya läkemedel och diagnostik för sjukdomar som Alzheimers samt samarbetar med forensiska analytiska kemister för att förbättra droganalyser och metoder för att upptäcka syntetiska droger.

Kemi lägger grunden till det mesta

Åtskilliga av de orsakssamband som är viktiga att förstå inom biologin har sin grund inom kemin. Hur fungerar de vattenrenande egenskaperna hos anlagda våtmarker? Hur styr genuttrycket beteenden och kroppsfunktioner? Hur påverkar dofter däggdjur? Med grundläggande kunskap i kemi och biologi kan du bidra till förståelse och en hållbar utveckling.

För dina kemistudier krävs ett intensivt (sam)arbete av studenter och anställda på universitetet. Under den första terminens inledande veckor räknar vi med att du känner igen mycket av det som presenteras på kemikurserna. Vi kommer att på nytt gå igenom många av de begrepp som du mötte i gymnasiet. Du kommer då också att få mer ”känsla” för begreppen, av vilka somliga till en början kan förefalla tämligen abstrakta. Förhoppningsvis kommer du under hela utbildningen att allt tydligare se sambanden mellan olika fenomen.

Laborationer, ett hantverk

Unikt för kemistudier är att mycket tid används för laborerande. Här får du möjlighet att praktiskt testa olika teorier, se kemin på riktigt och öva dig i hantverket kemi. I en nyligen genomförd alumnundersökning framkommer det tydligt att just den tillämpade kunskapen som fås genom alla laborationer värdesätts mycket högt av de som gått våra utbildningar och nu är yrkesverksamma. Du kommer att arbeta nära dina studiekamrater och här läggs ofta grunden till studentikosa upptåg och livslång vänskap. 

Åter vill jag på kemipersonalens vägnar hälsa dig riktigt varmt välkommen med hopp om framgångsrika studier och en trevlig tid på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Lycka till!

Magdalena Svensson
Studierektor i kemi