Målet för projektet är att utveckla nya metoder för att behandla icke-läkande sår med hjälp av 3D-printing
Den 3D-printade huden testas i in vitro-modell för sårläkning, och i djurmodeller. Parametrarna som studeras är analys av markörer som är specifika för sårläkning, och objektiv bedömning av sårläkning och ärrbildning. Forskningen utförs i samarbete mellan Linköpings universitet, Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers. 
 

Ansvarig forskare

Johan Junker

Forskare

Samordnare Experimentell Traumatologi

  • Katastrofmedicinskt centrum