En prospektiv explorativ kohortstudie ska påbörjas på traumapatienter på akutmottagningen på Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya.

Variabler som ska registreras är patienternas kön, ålder, ankomsttid, tillstånd vid ankomst, typ av transport och typ av olycka. Deskriptiva data som ska registreras är tid för olycka, ankomsttid, skademekanism och interventioner som redan genomförts vid ankomst. Vitalparametrar registreras vid ankomst och då patienten läggs in. Den tid som patienten tillbringade på akutmottagning och antalet behandlingsdagar registreras. 

Målet med projektet är att etablera ett system för triage på akutmottagningen. 

Publikation: