Transplantation av autologa celler och biomaterial för förbättrad sårläkning

I projektet undersöks nya metoder för hudtransplantation, med autologa (kroppsegna) celler i kombination med biomaterial.
Målet är att stödja nybildningen av vävnad efter brännskador eller annat trauma. Studierna utförs i djurmodell. Vi studerar hur väl transplantatet har integrerats och dess överlevnad, och tittar på ärrbildning och mognad av ärr. Projektet är ett samarbete med Hand-och plastikkirurgiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Ansvarig forskare