Traumaskador är mest förekommande i låginkomstländer, men trots detta finns få register och system för att hantera problemen.

Projektet ska utvärdera kvaliteten på nuvarande traumavård i ett resursfattigt område. Retrospektiva och prospektiva studier ska göras på vuxna traumapatienter på Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya. Målet är att förbättra traumavården på sjukhuset och studierna baseras på ICISS-validerade* data från sjukhuset och patientregister. 

*ICISS = ICD (International Classification of Disease)-based Injury Severity Score.