Flygledning på distans sparar resurser men måste, utöver att garantera säkerheten, fungera praktiskt på den övervakande arbetsplatsen. Projektet KODIC söker lösningar för detta.

Flygledning, utsikt över flygplats från torn

Remote Towers Services (RTS), flygledning på distans, är en av flera tekniska och operativa lösningar som SESAR-programmet levererar till ATM-världen (Air Traffic Management). 

Under de senaste åren har Luftfartsverket (LFV) implementerat RTS som ett alternativ till den traditionella flygtrafiktjänsten (ATS), Air Traffic Service, med människor på plats.

Under 2015 och 2016 genomförde LFV och Swedavia en gemensam genomförbarhetsstudie för att analysera effekterna av övergången från traditionellt torn ATS till RTS för fem ytterligare flygplatser i Sverige. 

Studien bekräftade att RTS är tekniskt och operativt genomförbart, risknivån är hanterbar och att det anses ekonomiskt fördelaktigt att använda RTS för dessa flygplatser. I synnerhet har studien identifierat flera frågor relaterade till personalplanering när flera flygplatser drivs från ett enda centrum.

De viktigaste forskningsfrågorna är: Hur fördelar man bäst arbetsbelastningen från flera flygplatser till flera flygledares arbetsplatser/positioner?

Hur kan man tilldela en kvalificerad flygledare till  varje position, respektera arbetstidsbegränsningar och raster och nödvändigheten av att upprätthålla behörigheten?

I projektet utvecklar vi en generell optimeringsram som ska vara ett flexibelt verktyg för framtida personalplanering. Modellen som utvecklas diskuteras med operativa experter för att ge en bild av personalbegränsningar som är så nära verkligheten som möjligt.

Resultaten av detta arbete bidrar till att utvärdera effektiviteten av RTC-konceptet i allmänhet och ge insikter för ytterligare implementering. Vidare kommer de utformade teknikerna och verktygen att tillämpas på andra uppsättningar av flygplatser som beaktas för fjärroperation.

Om KODIC i LFV Nyheter

Relaterad information