Planering av flygtrafik

Flygplan på flygplats

Vi utvecklar modeller och algoritmer för en effektivare flygtrafik.

Antalet rörelser i luften ökar stadigt, vilket gör det viktigt att använda den begränsade luftrumskapaciteten på bästa möjliga sätt. En av de största utmaningarna är att hantera den osäkerhet som kommer av väder och varierande efterfrågan.

Vi använder kvantitativ metodik såsom optimering, simulering och geometrisk analys för att analysera och lösa resursoptimeringsproblem inom flygtrafikområdet. Detta innefattar både planering av traditionella luftfartyg, och drönare och andra obemannade farkoster, samt anknutna markprocesser. 

Problemdomänerna inkluderar till exempel schemaläggning, flödesplanering, ekonomisk styrning och luftrumsdesign. Ett exempel är design, analys och implementering av effektiva algoritmer för planering av flygrutter som undviker dåligt väder, och som också tar hänsyn till de ofta motstridiga mål som olika aktörer i flygsektorn har.

Våra metoder och lösningar är även tillämpbara för en rad andra problemdomäner, tex robotik, evakueringsstrategier och informationsflöden genom SmartCity-nätverk.

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

KTS
Visa/dölj innehåll