26 maj 2016

Tillväxt, tillit och samspel. Tre viktiga faktorer som kan bidra till lösningar på kommunernas dilemman.

Civilminister Ardalan Shekarabi.Foto: Anna Valentinsson

Hur kan samverkan mellan kommuner och näringsliv växa? Det diskuterades vid ett seminarium i Norrköping som civilminister Ardalan Shekarabi bjudit in till tillsammans med CKS vid Linköpings universitet.
Foto: Anna Valentinsson

Kommunernas utmaningar och näringslivets roll för dess lösningar var ämnet för seminariet i Norrköping. Forskare, politiker, utredare och näringslivsrepresentanter deltog i samtalet.  Varje kommun är unik och det betyder att varje kommun också behöver hitta sina egna lösningar. Platsen, kommunens storlek, historia och näringslivsklimat har betydelse. Brita Hermelin, CKS, lyfte fram de stora företagens betydelse för näringslivsutvecklingen, på lokal såväl som regional och nationell nivå.

Mjukare värden en resurs

I samspelet mellan kommun och näringsliv är det sociala kapitalet en tillgång: att känna tillit, visa tolerans och att interagera med varandra. Det sociala kapitalet är platsbundet och går inte att flytta, slog Jan Torége, SKL, fast.  

Ola Mattisson, forskare vid Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet, menade att begreppet tillväxt bör breddas och inte bara handla om ekonomisk utveckling och befolkningsökning: värden som socialt ansvar och uthållighet är viktiga för att hitta rätt strategier och prioriteringar. Han ser fyra avgörande faktorer för att skapa kommunal tillväxt: lokala förutsättningar, interna resurser, externa resurser samt en vision. Och enklast är att börja jobba med de resurser kommunen faktiskt har: ”ligger man i inlandet är det svårt att bli en hamnkommun”.

Konkreta frågor för samverkan

För att uppnå resultat krävs konkreta frågor där kommuner och näringsliv kan mötas och där flera parter har intresse av att åstadkomma resultat. En gymnasieutbildning tillsammans med den lokala storindustrin kan vara ett exempel. 

Det var civilminister Ardalan Shekarabi (S) som initierat seminariet och stod som arrangör tillsammans med CKS. Seminariet är en del av en serie som ska ligga till grund för en kommande utredning om kommunernas utmaningar som regeringen ska tillsätta i slutet av året.
Även om viljan finns, visade seminariet också att frågorna är större än att de kan rymmas inom den enskilda kommunen. ”Vi behöver ett regionalt samarbete över kommungränserna”, sade Anders Härnbro (S), kommunstyrelsens ordförande i Finspång i den avslutande paneldiskussionen.

 Eva Moe, Camilla Egberth och Anders Härnbro på scenen.Foto: Anna Valentinsson

Bilden: Moderatorn Eva Moe ledde seminariet som avslutades med en paneldiskussion där Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala, Anders Härnbro, kommunstyrelsens ordförande i Finspång samt (utanför bild) oppositionsrådet Christian Gustavsson i Linköping deltog.