02 maj 2016

Kommunerna är beroende av en fungerande arbetsmarknad. Vilken roll spelar det lokala näringslivet för att skapa den? Och hur skapar man tillväxt i kommunerna? Det är frågor som diskuteras vid ett seminarium i Norrköping som anordnas gemensamt av Finansdepartementet och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet.

 et

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kommer att inledningstala vid seminariet “Kommunernas utmaningar och näringslivets roll i dess lösningar” som äger rum den 16 maj på Arbetets museum. En av kommunernas utmaningar är att bidra till att skapa hög sysselsättning och låg arbetslöshet vilket också stärker en lokal, social och ekonomiskt hållbar utveckling. Men hur tar man sig dit? Det diskuterar en panel med representanter från näringslivet och kommunerna liksom flera forskare.

"Viktigt att alla berörda får komma till tals"

– Jag tror att såväl forskarna och företrädarna för kommunerna som representanterna från näringslivet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) under dagen kommer att föra fram många intressanta perspektiv och erfarenheter från vad som fungerar i olika typer av kommuner. För att vända på alla stenar i de här viktiga frågorna är det viktigt att alla berörda får komma till tals, säger Ardalan Shekarabi.

En av forskarna som deltar i panelen är Brita Hermelin, professor och vetenskaplig ledare vid CKS.

– Samverkan har stor betydelse för att skapa tillväxt, både mellan privat och offentlig sektor men också mellan olika politiska nivåer: EU, staten, regionerna och kommunerna. Enskilda kommuner har bara makt över en del av de faktorer som kan påverka den lokala och regionala utvecklingen. Med det som bakgrund, hoppas jag att vi under seminariet kan diskutera vad som är en rimlig arbetsdelning mellan olika aktörer – exempelvis mellan kommunerna och staten – för insatser som kan stärka tillväxt, säger Brita Hermelin.

Arbetsmarknadsfrågor på många politiska nivåer 

De riktigt stora företagen är både en resurs i det kommunala näringslivet och för den nationella ekonomin. Kommunerna är relevanta samverkanspartners för dessa företa i vissa frågor, som inom den fysiska planeringen och för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

– Även om man kan argumentera för att kommunala relevanta insatser inom dessa och andra fält är nödvändigt för en dynamisk och hållbar lokal utveckling, är det inte tillräckligt. Också andra sektorer och politiska nivåer behöver bidra och involveras i utvecklingsarbetet. Samtidigt kan det uppstå motstridiga intressen när kommunerna ska agera både som förvaltare och utvecklingspartner med näringslivet. Det kan till exempel utmana demokratiska ansvar, säger Brita Hermelin.

"Det finns många duktiga forskare på CKS" 

Civilminister Ardalan Shekarabi ser seminariet som en del av regeringens kontinuerliga dialog med kommunerna och stöd till deras utvecklingsarbete. Seminariet är det andra i Finansdepartementets serie om kommunernas utmaningar och tanken är att dessa diskussioner ska utgöra underlag för en utredning om kommunernas utmaningar som regeringen planerar att tillsätta i slutet av året.

– Vi har valt att samarbeta med CKS och Linköpings universitet med anledning av CKS samlade kunskap om kommuners verksamhet och mångfacetterade utmaningar. Det finns många duktiga forskare på CKS som arbetat med de frågor som det här seminariet kommer att fördjupa sig i. Det är otroligt viktigt att föra in forskningsperspektivet på ett tidigt stadium, inte minst för att ge den kommande utredningen ett uppdrag som är baserat på ett gediget kunskapsunderlag. Det är också viktigt att inte förlägga alla aktiviteter till Stockholm. Det ger möjlighet för fler röster att höras, och som kan föra in andra perspektiv i diskussionen, säger Ardalan Shekarabi.

I seminariet medverkar också Christer Östlund, Svenskt Näringsliv, Ola Mattisson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Jan Torége, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Härnbro, kommunstyrelsen ordförande i Finspångs kommun, Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun samt Christian Gustavsson, kommunalråd i Linköpings kommun. Moderator är Eva Moe, verksamhetsledare för Reglab.

Seminariet kommer att livesändas via regeringens hemsida där det också går att se i efterhand.

 

Tid, plats och anmälan

Tid: måndag 16 maj klockan 14-16.

Var: Folksamsalen, Arbetets museum (Laxholmen, Norrköping).

Anmälan: senast den 11 maj till Finansdepartementet. Observera att antalet platser är begränsade.