Reservantagning på lärarutbildningen HT2022

Vi kallar reserver via reservupprop per telefon.

Du personligen måste vara tillgänglig under hela den tiden (se nedan) och kunna ge oss ett omedelbart svar om du vill ha platsen eller inte när vi ringer. Om du inte svarar i telefonen under denna tid stryks du från reservlistan.

Vi kommer ringa det telefonnummer som finns angivet på ditt konto på antagning.se, så gå gärna in och dubbelkolla så att telefonnumren är rätt.

Efter ordinarie upprop för antagna görs en bedömning över hur många reserver som behöver antas. 

Speciallärare (anmälningskoder 90225, 90227, 90229, 9X225, 9X227, 9X229)

Måndagen den 22 augusti klockan 17-21 samt tisdag 23 augusti klockan 8.00-12.00.

Information om urvalsgruppen

Specialpedagog (anmälningskod 90226)

Måndagen den 22 augusti klockan 17-21 samt tisdag 23 augusti klockan 8.00-12.00.

Information om urvalsgruppen

Förskollärarprogrammet (anmälningskod 50200, 50226, 50227, 50228)

Datum och tid ej klart än.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning fritidshem (anmälningskod 50201, 50206, 50207) 

Datum och tid ej klart än.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Norrköping (anmälningskod 50203)

Måndagen den 23 augusti klockan 16.00-18.00.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Linköping (anmälningskod 50202)

Datum och tid ej klart än.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare 4-6 (anmälningskod 50204) 

Datum och tid ej klart än.

Information om urvalsgrupper

Ämneslärarprogrammet 7-9 (anmälningskod se respektive ingång) 

Datum och tid ej klart än.

Information om urvalsgrupper

Ämneslärare gymnasiet (anmälningskod se respektive ingång) 

Datum och tid ej klart än.

Information om urvalsgrupper