Reservantagning på lärarutbildningen HT2022

Vi kallar reserver via reservupprop per telefon.

Du personligen måste vara tillgänglig under hela den tiden (se nedan) och kunna ge oss ett omedelbart svar om du vill ha platsen eller inte när vi ringer. Om du inte svarar i telefonen under denna tid stryks du från reservlistan. Vi kommer ringa det telefonnummer som finns angivet på ditt konto på antagning.se, så gå gärna in och dubbelkolla så att telefonnumren är rätt.

Efter ordinarie upprop för antagna görs en bedömning över hur många reserver som behöver antas. 

Speciallärare

Måndagen den 22 augusti klockan 17-21 samt tisdag 23 augusti klockan 8.00-12.00.

Information om urvalsgruppen

Specialpedagog

Måndagen den 22 augusti klockan 17-21 samt tisdag 23 augusti klockan 8.00-12.00.

Information om urvalsgruppen

Förskollärarprogrammet

Måndagen den 22 augusti klockan 13.00-18.00.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning fritidshem 

Måndagen den 22 augusti klockan 13.00-18.00.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning fritidshem erfarenhetsbaserad

Måndagen den 22 augusti klockan 13.00-18.00.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Norrköping

Måndagen den 22 augusti klockan 13.00-18.00.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Linköping

Måndagen den 22 augusti klockan 15.30-17.30.

Information om urvalsgrupper

Grundlärare 4-6 (anmälningskod 50204) 

Måndagen den 22 augusti klockan 15.30-17.30.

Information om urvalsgrupper

Ämneslärarprogrammet 7-9 

Måndagen den 22 augusti klockan 15-18.

Information om urvalsgrupper

Ämneslärare gymnasiet

Måndagen den 22 augusti klockan 15-18.

Information om urvalsgrupper