Vi kallar reserver via reservupprop per telefon.

Du personligen måste vara tillgänglig under hela den tiden (se nedan) och kunna ge oss ett omedelbart svar om du vill ha platsen eller inte när vi ringer. Om du inte svarar i telefonen under denna tid stryks du från reservlistan. Vi kommer ringa det telefonnummer som finns angivet på ditt konto på antagning.se, så gå gärna in och dubbelkolla så att telefonnumren är rätt.

Efter ordinarie upprop för antagna görs en bedömning över hur många reserver som behöver antas. 
Information om urvalsgruppen

Speciallärare och specialpedagog

Vi kallar reserver via telefon måndag 19 augusti kl. 17-21 och tisdag 20 augusti kl. 17-21 samt löpande via e-post. 
Du måste vara tillgänglig och kunna ge oss svar inom 3 dagar om du vill ha platsen eller inte. Får vi inget svar under denna tid mister du din plats. 

Förskollärarprogrammet

Reserver antas löpande.

Grundlärare med inriktning fritidshem 

Reserver antas löpande. 

Grundlärare med inriktning fritidshem erfarenhetsbaserad

Reserver antas löpande. 

Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Norrköping

Måndagen den 21 augusti klockan 15-18. 

Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Linköping

Måndagen den 21 augusti klockan 15-18.

Grundlärare 4-6 

Måndagen den 21 augusti klockan 15-18.

Ämneslärarprogrammet 7-9 

Måndag den 21 augusti klockan 15-18.

Ämneslärare gymnasiet

Måndag den 21 augusti klockan 15-18.