17 juli 2015

Med en doktorsavhandling om den krokiga vägen till fossilfritt i bagaget - en väg hon fann kantad av mycket prat och lite verkstad – kliver Linda Olsson in i rollen som koordinator för Biogas Research Center, BRC.
- Det intressanta med BRC är både tvärvetenskapen och att vi har hela kedjan, från grundforskning till direkt nyttiggörande, säger Linda Olsson, som sedan några månader tillbaka kan titulera sig teknologie doktor.

Forskare från olika discipliner

Linda OlssonInom BRC samarbetar forskare från sju avdelningar vid Linköpings universitet. Mikrobiologer, miljövetare, samhällsvetare, ingenjörer och företagsekonomer forskar sida vid sida. Till det kommer ett tjugotal intressenter utanför akademin, som kommuner, företag och organisationer.

- Det är en blandning av olika aktörer med helt olika inriktning, men med precis samma intresse och med samma stora engagemang. Det är en öppen och förtroendefull stämning och det är när alla samlas till möten som nya möjligheter uppstår, säger hon.

Linda Olsson har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från LiU och började sin bana som systemingenjör. Men miljö- och samhällsfrågor blev allt intressantare och hon sökte en doktorandtjänst inom forskarskolan Program Energisystem. En tjänst som passade henne som hand i handske.

- Forskarskolan var väldigt bra eftersom ingenjörer och samhällsvetare tvingades att samarbeta redan från början, stort fokus låg på tvärvetenskap. Vi fick sätta oss in i hur ”de andra” kan bidra och hur vi kan utnyttja varandras kompetens, säger hon.

Svåra samhällsfrågor, som energi- och miljöfrågor, kan nämligen inte lösas i stuprör. Då blir det bara prat och ingen kommunikation, något hennes doktorsavhandling också visade.

BRC då?
- Centrumet startades för snart tre år sedan och är nu inne på etapp två där vi startat tio projekt indelade i två grupperingar. Dels är det rena forskningsprojekt, där mer kunskap behövs, och dels mer explorativa projekt där vi undersöker vilka förutsättningar som finns för att utveckla biogasen inom ett antal olika områden, berättar hon.

Inom varje projekt finns en LiU-forskare som projektledare, ett antal andra forskare samt några av de övriga 21 parterna.

- Det är viktigt att få med de utmaningar, behov och möjligheter som finns bland kommuner och företag. Forskningen inom BRC omfattar ju hela kedjan från enzymer och processteknik till biogasens roll i samhället.

Vilken är den största utmaningen för biogasen?

- Den osäkra energipolitiken, svarar hon efter bara en kort stunds tvekan.

- Det behövs en långsiktighet i politiken för att företag, kommuner och enskilda bilägare ska våga satsa på fossilfritt. Och en systemsyn där man även ser till biogasens alla miljöfördelar.

Det som ofta saknas i samhällsdebatten är att biogasen erbjuder ett helt system: man tar hand om avfall ingen annan vill ha och producerar fossilfritt bränsle och prima biogödsel. Biogasen ersätter fossila bränslen och biogödseln ersätter handelsgödsel som framställs av fossil energi. Dessutom återförs fosfor, näringsämnen och mullämnen till markerna.

- Biogasen gör det möjligt att sluta kretslopp och är en viktig del i en cirkulär ekonomi, påpekar hon.

Internationellt samarbete

Men BRC tittar inte bara inom landets gränser, sedan några månader tillbaka är centrumet med i nätverket, ERIG – European Research Institute for Gas and Energy Innovation. Deltar gör förutom Sverige även Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike.

För Linda Olsson handlar det nu om att hålla ihop centrumet med uppföljning av tidplaner och ekonomiska åtaganden, se till att kommunikationen fungerar inåt och utåt, hålla kontakt med projektledarna, organisera stormöten och ge finansiärer och programkommitté regelbundna statusuppdateringar.

- Det är jätteroligt att jobba i en så här dynamisk organisation och få ta del av all vår forskning. Jag hoppas kunna hjälpa BRC att utvecklas och växa.

Biogas Research Center

Startades hösten 2012 och finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av Linköpings universitet och en tredjedel av centrumets partners och medlemmar.
Etapp 1 pågick i två år och la grunden för den fortsatta forskningen. Etapp två har en finansiering på cirka 80 miljoner kronor under fyra år.
Vetenskaplig ledare är Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik.

Relaterade länkar
Biogas Research Center
http://www.liu.se/forskning/brc
Krokig väg till fossilfritt, LiUs forskningswebb maj 2015
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.633247?l=sv
Dubbelt så stort dubbelt så starkt, LiU-nytt, dec 2014
http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.607694/1.608521?l=sv&sc=true
Miljön kräver ny myndighetsstruktur, LiU-nytt juli 2015
http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.642975?l=sv
Forskarskolan Energisystem
http://www.liu.se/energi?l=sv

Publicerad 2015-07-17