22 februari 2017

Linköping har de rätta förutsättningarna för att etablera en ny nationell myndighet för digitalisering. Därför vänder sig nu LiU tillsammans med bland annat kommunen, till ansvariga statsråd för att få hjälp med att bygga upp en ny digitaliseringsmyndighet.   

Man using his Mobile Phone in the streetLinköping har de rätta förutsättningarna för att etablera en ny nationell myndighet för digitalisering. Här finns både en lång tradition och framtidsinriktade forskningsmiljöer, myndigheter och företag. Därför vänder sig Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland och Science Park Mjärdevi till ansvariga statsråd om att få hjälpa till att bygga upp en ny digitaliseringsmyndighet.

Först med datavetenskap

Den statliga digitaliseringskommissionen har i sitt slutbetänkande pekat på att digitaliseringen av samhället kräver en samordning på nationell nivå. Kommunen, universitetet, regionen och Science Park Mjärdevi stödjer rekommendationen att Sverige bör etablera en myndighet med ansvar för att främja digitalisering enligt digitaliseringskommissionen förslag.
– Linköping är ett självklart val, det var här det började, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet. Vi var först med utbildningar i datavetenskap och datateknik och vi tillsatte Sveriges första professor i datalogi. Vi fortsätter att ligga i framkant, nu senast då vi som värduniversitet fick Sveriges enskilt största forskningsprogram, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program. Det är en satsning med en budget på 1,8 miljarder kronor.

Samordna kompetenser

Skrivelsen är ställd till statsråden Peter Eriksson och Ardalan Shekarabi.
– Vi har de förutsättningar som krävs för att samordna olika kompetenser. Vi är beredda att skyndsamt inleda en planering tillsammans med ansvariga statsråd för att på bästa sätt genomföra etableringen av den föreslagna nya digitaliseringsmyndigheten i Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Skrivelsen pekar på de unika förutsättningar som finns samlade i Linköping:

  • Universitetet har länge både utbildat och forskat inom IT. I den tvärvetenskapliga forskningen möts teknik och samhällsfrågor.
  • I Linköping finns ett stort antal företag som opererar på en global marknad med forsknings- och utvecklingscentra på orten.
  • Linköpings kommun har vid upprepade tillfällen uppmärksammats för sina satsningar på bredband och digitala tjänster.
  • Region ger avancerad sjukvård med mycket hög kvalitet (topprankade sjukhus enligt Dagens medicins mätningar) och med starka inslag av digitala lösningar.
  • I staden finns väl fungerande statliga myndigheter, verk och institut som klarar sin kompetensförsörjning i regionen.