OpenModelica, en gratismjukvara som bygger på öppen källkod och till största delen utvecklad vid Linköpings universitet, används till att generera kod för effektiviserande styrning av närmare en tiondel av den tyska elproduktionen.
Open Modelica samordnar energisystemet
Förnybar kraftgenerering är sammansatt av många små enheter som med hjälp av den öppna mjukvaran samordnas till att fungera som ett kraftverk.

Det framkom vid konferensen Modelica2015 som hölls 21-23 september i Versailles nära Paris.

Sedan augusti 2015 används OpenModelica i ABB:s Optimax Powerfit för att generera kod som sekundsnabbt styr och samordnar 5000 MW (cirka 7,5 procent) av den tyska elproduktionen.

- Upp till 1500 MW kommer från drygt 2500 små sol- och vindkraftverk som samordnas till att fungera som ett större kraftverk, berättar Rüdiger Franke, teknisk specialist vid ABB i Mannheim, Tyskland.

Samordnar energi från sol och vind

Peter Fritzson, professor vid Institutionen för Datavetenskap, LiU, och ledare för OpenModelica-projektet är glatt överraskad:

- Det är oerhört glädjande att vår programvara används för energieffektivisering, speciellt för samordning och styrning av förnybar energi från sol och vind. Detta är en viktigt på vägen mot ett hållbart samhälle med helt förnybar energiproduktion, speciellt aktuellt nu i samband med den kommande klimatkonferensen COP21 i Paris, säger han.

Utvecklingen av OpenModelica stöds av ett internationellt konsortium av 45 företag och universitet, men även av forskningsprojekt med stöd från exempelvis Vinnova och EU. Den öppna källkoden används som bas för forskningen om nya metoder och verktyg.

- OpenModelica är generellt användbar vid utveckling och drift av produkter, men även för så kallad världssimulering, där man räknar på olika scenarier för världen och för våra mänskliga samhällens fortsatta utveckling, säger Peter Fritzson.

Flera fördelar med öppen källkod

Rüdiger Franke ser flera fördelar med att använda OpenModelica:

- Öppen källkod är mycket värdefull för industrin eftersom den medger större flexibilitet, det går snabbare att åtgärda eventuella fel och det förenklar även kommunikationen mellan leverantörer och beställare.

Open Modelica

Det nuvarande elproduktionssystemet är sammansatt av många kraftverk, både förnybar och icke förnybar energiproduktion.

OpenModelica


Publicerad 2015-09-30

Forskare