20 maj 2016

Linköpings universitet blir ett av sex lärosäten som kommer att anordna så kallade snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända lärare och förskollärare. 

Målet med regeringens snabbspår är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning. Samtidigt får arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft hjälp med kompetensförsörjningen.Jörgen NissenFoto: LiU

- Det här är en angelägen uppgift som Linköpings universitet fått möjlighet att bidra till. Förslaget är att vi börjar med den första utbildningen i augusti, säger Jörgen Nissen, dekan vid utbildningsvetenskap.

Snabbspåret ges på arabiska

Linköpings universitet har, tillsammans med de andra lärosätena, utvecklat en 26 veckor lång kurs med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, hur lärarens arbete ser ut samt didaktik och lärande. Kursen, som också innehåller praktik, kommer att ges till stora delar på arabiska så att de nyanlända lärarna och förskollärarna i ett så tidigt skede som möjligt får förståelse för hur det är att arbeta i svensk skola och förskola. Studier i yrkessvenska kommer att bedrivas parallellt. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på den enskildes tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet.

I augusti föreslås den första kursen, med 40 platser, att ges vid Linköpings universitet. Ytterligare en kurs, för lika många lärare, föreslås i november och en tredje i april 2017.

Övriga lärosäten är Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Taggar