Många foster utsätts för alkohol

Nästan nio av tio kvinnor i fertil ålder dricker alkohol, delvis på grund av ett socialt tryck. De flesta slutar när de väntar barn men oftast inte förrän de vet att de är gravida, enligt en avhandling vid Linköpings universitet.

Exponering för alkohol, även i liten mängd, kan enligt omfattande forskning orsaka utvecklingsskador, missfall och för tidig födsel.

Hjärnan kan påverkas

Redan vid tiden för befruktning kan alkoholkonsumtion innebära konsekvenser för det blivande fostret. Utvecklingen av det centrala nervsystemet är till exempel känsligt för påverkan under de första veckorna.

Baserat på enkäter och intervjuer har Janna Skagerström, folkhälsovetare och doktorand i samhällsmedicin, undersökt alkoholvanorna hos blivande mödrar i Sverige. Enkäterna har riktats till barnmorskor, gravida och nyblivna mammor. En studie belyser hur kvinnor som är i fertil ålder men inte gravida resonerar i frågan.

Social förväntan

Resultaten visar att alkoholkonsumtion var vanlig bland kvinnor i fertil ålder och att det fanns en social förväntan på kvinnor att dricka. Året innan graviditeten använde 86 procent av kvinnorna alkohol. En majoritet av dem uppgav att de minskade sitt drickande först när de blev medvetna om att de var gravida. När de fick beskedet avstod en stor majoritet, 94,5 procent, helt från alkohol. 5,5 procent av de blivande mammorna fortsatte med sin alkoholkonsumtion.

Faktorer som var förknippade med fortsatt drickande även efter graviditetsbeskedet var boende i storstad, högre ålder, rökning, lågt socialt stöd, starkare alkoholvanor före graviditet och starkare sociala motiv för att dricka.

Avhandling:
Alcohol consumption during pregnancy: Prevalence, predictors and prevention av Janna Skagerström. Linköping University Medical Dissertations No 1470, DOI: 10.3384/diss.diva-122375.

Publicerad 2015-12-08