Kort sammanfattning av Marcos Borges tal vid konferensen samt hans biografi.

marcos borges, professor universitetet Rio de JaneiroMarcos Borges

Om Marcos Borges tal vid konferensen:

Många räddningsscenarier är utformade för att uppnå den optimala planeringen av responsåtgärder. Vissa planer är mycket generella och kräver att räddningsarbetarna anpassar sig till den aktuella situationen på plats. Andra planer är mycket detaljerade och försöker förutsäga alla tänkbara situationer och utforma åtgärder för dessa.

Vår erfarenhet av akuta räddningsteam i komplexa situationer är att planerna kräver mycket praktisk anpassning. Detta beror på att det dels är omöjligt att förutsäga allt och att det dels finns så många olika tänkbara räddningssituationer.

Oavsett planer improviserar också räddningspersonalen i viss utsträckning på plats. Tekniskt stöd till improvisation och intuition kan vara en viktig hjälp för akutteam. I den här föreläsningen kommer jag att diskutera planering av akuta räddningsinsatser och presenterar sätt att stödja improvisation och intuition. Jag kommer särskilt att ta upp stöd för gruppintuition och hur detta kan underlätta räddningsarbetet.

Mer om Marcos Borges:

Dr Marcos Borges är professor vid Avdelningen för Datavetenskap vid Federal University of Rio de Janeiro.

Han erhöll sin doktorsexamen i datavetenskap vid University of East Anglia (Storbritannien) år 1986. Åren 1994-1996 arbetade han som gästforskare vid Object Technology Lab vid Santa Clara University i Kalifornien. Han har också tjänstgjort som gästprofessor vid Polytechnic University i Valencia.

Dr Borges har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar vid internationella konferenser och i tidskrifter, omfattande ämnen som beslutsstödsystem, datorer inom industrin och expertsystem och applikationer.

Hans forskningsintressen omfattar datorstött samarbete (CSCW), kollektiv kunskap och nödhanteringssystem. Han är medlem i ISCRAM:s styrelse och för närvarande dess ordförande. Han organiserade ISCRAM-konferensen i Rio de Janeiro 2016. Han var också medordförande för ACM CSCW-konferensen 2017.